Show simple item record

Žižkov Railway Station

dc.contributor.advisorDurdík Petr
dc.contributor.authorKoblihová Eliška
dc.date.accessioned2017-06-07T16:18:24Z
dc.date.available2017-06-07T16:18:24Z
dc.date.issued2017-05-22
dc.identifierKOS-695599958905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70353
dc.description.abstractNOVÉ MODELY PRAŽSKÉ DOPRAVY POČÍTAJÍ S MOŽNOSTÍ TRASY METRA D. TA PROTÍNÁ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3- ŽIŽKOV- V MÍSTĚ NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ. NASKÝTÁ SE ZDE MOŽNOST INTEGRACE HROMADNÉ DOPRAVY S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ A INTENZIVNÍ PROPOJENÍ S VEŘEJNÝM RPOSTOREM. TÍM VZNIKNE NOVÉ SRDCE NOVÉ LOKALITY. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ - BÝVALÉ NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV - VYMEZUJE ULICE JANA ŽELIVSKÉHO, MALEŠICKÁ A OLŠANSKÉ HŘBITOVY. PŘÍTOMNOST INTENZIVNÍ DOPRAVY KONTRASTUJE S DNES JIŽ MÁLO VYUŽIVANÝMI PLOCHAMI. TO DÁVÁ ÚZEMÍ VELKÝ POTENCIÁL BUDOUCÍHO VZUŽITÍ A JE PROVÁZENO ŘADOU NADŠENÝCH DISKUSÍ, ÚVAH A PROJEKTŮ. HLAVNÍ MYŠLENKOU PRO ŘEŠENÍ TOHOTO ÚZEMÍ BYLO VYBUDOVAT CO MOŽNÁ NEJEFEKTIVNĚJI A PRO ČLOVĚKA NEJPŘÍJEMNĚJI NĚKOLIK FUNKČNĚ ODLIŠNÝCH PLOCH A OBJEKTŮ, KTERÉ BUDOU VZÁJENMĚ PROPOJENÉ VEŘEJNÝM PROSTOREM. PARK ŽIDOVSKÉ PECE A ZELEŇ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA PROPOJUJE ZELÉNÝ PÁS. OBJEKTY V SEVERO- ZÁPADNÍ ČÁSTI LOKALITY JSOU PŘEVÁŽNĚ KOMERČNÍ A MĚSTOTOVORNÉ. VÝSTAVBA VÝCHODNÍM SMĚREM MÁ BYTOVÝ CHATRAKTER.cze
dc.description.abstractThe new models of Prague transport take into consideration the possible metro D line which crosses the district of Prague 3 Žižkov in the area of Nákladové nádraží. There is a possibility of integration of public transport with public services and the intensive connection with the public space. That makes the new centre of the new location. Area - the former freight station - marks the streets JANA ŽELIVSKÉHO, MALEŠICKÁ and OLŠANSKÉ HŘBITOVY. The busy traffic is in contrast with the areas which are not frequently used nowadays. This provides the area with the great potential and makes it the topic of passionate discussions, considerations and projects. The main idea of the layout of this area was to build up several functionally different areas and structures which shall be connected by public space. That should be done in the most affective way and with regard to the comfort of people. The Židovské pece park and the green space of the Jewish cemetery will be connected by a stripe of the green.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectpraha,město,urbanismus,návrh,městská čtvrť,náměstí,veřejný prostorcze
dc.subjectprague,city,urbanism,design,city district,square,public spaceeng
dc.titleŽižkovské nádražícze
dc.titleŽižkov Railway Stationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVávra Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record