Show simple item record

Verification of pile groupdc.contributor.advisorPruška Jan
dc.contributor.authorKašpar Antonín
dc.date.accessioned2017-06-07T16:18:22Z
dc.date.available2017-06-07T16:18:22Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599941205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70351
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je představení alternativního a světově využívaného způsobu výpočtu únosnosti skupin pilot či osamělých pilot na základě metody Aoki & Velloso. Tato velice efektivní metoda vyžaduje, jako hlavní vstupní parametr výpočtu, počet úderů stanovených podle standardní penetrační zkoušky (SPT). Výpočet podle zmíněné metody byl aplikován pro návrh hlubinného založení válcovny Mini Ocelárny SSM Strážské na Slovensku. Pro získání vstupních parametrů do výpočtu, byla provedena korelace počtu úderů z dynamické penetrační zkoušky (DP) na počet úderů SPT zkoušky. Výsledky byly porovnány s běžně užívánými výpočty v ČR pro návrh pilotových konstrukcí a včetně zohlednění požadavků ČSN EN 1997-1 : Navrhování geotechnických konstrukcí. Pro porovnání výsledků únosnosti a sedání, byla také provedena numerická analýza v programu PLAXIS 3D. Teoretická část diplomové práce popisuje geotechnický průzkum a postup výstavby na řešeném území, penetrační zkoušky SPT, DP a statickou penetrační zkoušku CPT, korelační vzorce pro převod počtu úderů z DP na SPT, metodu Aoki &Velloso a program PLAXIS 3D.cze
dc.description.abstractThe main content of this diploma thesis is the presentation of the Aoki & Velloso method for the calculation of the bearing capacity of singles piles or group of piles. The number of blows from the standard penetration test (SPT) NSPT is one of the basic input parameters that are requied in this easy and effective method. To reach this parameter, it was necessary to make a correlation between the number of blows from the dynamic probing (DP) and the NSPT. The Aoki & Velloso method was used for the calculation of the bearing capacity and the settlement of piles from the project Mini Ocelárny SSM Strážské in Slovakia. The results were compared with calculations based on the Czech standard ČSN EN 1997-1 and with a numerical analysis model designed in the software PLAXIS 3D. The theoretical part of this diploma thesis includes the description of the construction stages and the geological conditions in the project Mini Ocelárny SSM Strážské, CPT, SPT and DP field testing, correlation formula to determine equivalent SPT values from DP values, Aoki & Velloso method and the numerical model.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSkupina pilot, metoda Aoki &Velloso, penetrační zkoušky, korelace mezi DP a SPT, zatížení pilot, PLAXIS 3Dcze
dc.subjectGroup of piles, Aoki & Velloso method, penetration tests, correlation between DP and SPT values, load on piles, numerical modelling, PLAXIS 3Deng
dc.titlePosouzení skupiny pilotcze
dc.titleVerification of pile groupeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeJežek Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra geotechnikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record