Show simple item record

Cycle Supporting Infrastructure Design in Prague 7 City District

dc.contributor.advisorUhlík Michal
dc.contributor.authorKřečková Martina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:18:07Z
dc.date.available2017-06-07T16:18:07Z
dc.date.issued2017-01-07
dc.identifierKOS-695599937805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70341
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem cyklistické doprovodné infrastruktury na území Městské části Praha 7. Hlavním problémem řešeným v práci je nedostatečný počet stojanů k odkládání jízdních kol ve městě. Kromě nedostatečného počtu stojanů je často problémem i jejich nevhodné umístění z hlediska bezpečnosti i dostupnosti cílové lokality. S tímto problémem se v současnosti potýká mnoho evropských měst, proto jsou v jedné z kapitol uvedeny i příklady řešení jak v českých, tak v zahraničních městech. Městská část Praha 7 se rozhodla tuto situaci řešit a v následující dokumentaci jsou vybrány vhodné lokality pro umístění stojanů. Tyto lokality byly určeny s ohledem na cíle cyklistické dopravy a také jako doplnění, či částečné nahrazení stávající nevyhovující sítě cyklostojanů. Dále je v dokumentaci řešeno inženýrské zpracování z hlediska funkčnosti stojanů a kolize s inženýrskými sítěmi. V tomto šetření bylo předběžně vybráno 40 lokalit, ze kterých byly některé z nich v průběhu posuzování shledány jako nevhodné. Druhým řešeným problémem v práci je otázka veřejného sdílení kol v Praze. Toto sdílení je obecně známé jako bikesharing. Jedná se o systém, který se osvědčil v řadě evropských měst a v Praze je rovněž jeho realizace v brzké době plánována. V rámci vytváření dokumentace studie proveditelnosti bylo nutné najít vhodné lokality pro umístění výpůjčních stanovišť a toto umístění posoudit z hlediska kolize s inženýrskými sítěmi. Na území MČ Praha 7 bylo ve výsledku umístěno 33 stanovišť, z nichž některá jsou řešena ve více variantách.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on suggestion of accompanying cyclist infrastructure in Prague 7. The main problem to deals with is where to put the bikes aside in the city. There is not sufficient number of racks and the existing racks are inappropriate for their location and unsafe surroundings. Many European cities deals with the same situation, therefore one of the chapters contains examples of other Czech as well as foreign cities. Prague 7 decided to focus on this situation, therefore the documents with possible rack locations are part of this work. These locations were chosen with focus on cyclist traffic aims as well as addition to and partial replacement of current insufficient infrastructure. Moreover, there is engineering solution of functional side of racks as well as collision with utilities. From the primarily chosen 40 locations, some were rejected for the inconvenience of place. Secondly, this work focuses on publicly shared bicycles, commonly known as bikesharing, in Prague. This system, popular in many European cities, is planned to be implemented in Prague. Again, the ideal locations needed to be chosen and assessed for possible collision with utilities. In Prague 7, there were located 33 racks, some with possible variants.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectjízdní kolo, cyklostojan, stojan, parkování, odstavení, stanoviště, bikesharing, veřejné sdílení kolcze
dc.subjectbicycle, bike, rack, parking, station, bikesharing, public bicycle sharingeng
dc.titleNávrh cyklistické doprovodné infrastruktury na území MČ Praha 7cze
dc.titleCycle Supporting Infrastructure Design in Prague 7 City Districteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeKovařík Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record