Show simple item record

Project of kindergarten with focus on flat roof, completing construction and daylight techical evaluation

dc.contributor.advisorŠilarová Šárka
dc.contributor.authorHoušková Jitka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:15:17Z
dc.date.available2017-06-07T16:15:17Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599890605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70223
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je vytvořit dokumentaci pro stavební povolení podle předložené architektonické studie. Při návrhu byl kladen důraz na zachování tvarového řešení objektu. Jedná se o dvoupodlažní budovu mateřské školy ve Fulneku. Konstrukční systém je stěnový železobetonový. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou a zelenou plochou střechou. Součástí práce je posouzení proslunění a denního osvětlení v jednotlivých třídách a konstrukční úpravy pro splnění legislativních požadavků.cze
dc.description.abstractThe subject of the thesis is to create documentation for building permits submitted by the architectural study. When designing the emphasis was on maintaining the shape of the object. We are discussing the two-storey building kindergartens in Fulnek. The structural system is made of reinforced concrete. The building is roofed by the single-roof flat and the green flat roof. The part of this work is to assess the insolation and the day-lighting in the individual classes and the design modifications to meet the legislative requirements.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmateřská škola,plochá střecha,zelená střecha,proslunění,denní osvětlenícze
dc.subjectkindergarten,flat roof,green roof,insolation,day-lightingeng
dc.titleProjekt mateřské školy se zaměřením na ploché střechy, kompletační konstrukce a světelně-technické hodnocenícze
dc.titleProject of kindergarten with focus on flat roof, completing construction and daylight techical evaluationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeKudrna Valdemar
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record