Show simple item record

Design of Data Layers for the CTU Data Warehousedc.contributor.advisorFriedjungová Magda
dc.contributor.authorKrejčí Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T16:13:21Z
dc.date.available2017-06-07T16:13:21Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifierKOS-695599652405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70142
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací datových vrstev datového skladu ČVUT, který vznikl rámci rozvojových projektů (DÚ č. 20 a č. 46). V práci je popsána teorie z oblasti business intelligence, datových skladů, architektur datových skladů a databázových jmenných konvencí. V implementační části je popsán návrh databázové jmenné konvence pro datový sklad a architektura datového skladu ČVUT. V rámci práce byla provedena implementace jednotlivých datových vrstev a tvorba datového modelu centrální databáze. Tato implementace byla otestována vizualizací datového tržiště pomocí nástroje Pentaho BI Server.cze
dc.description.abstractThis master's thesis describes the design and implementation of a data layer solution for the CTU data warehouse, which is being implemented in development projects (DÚ n. 20 a n. 46). The thesis describes the theory of business intelligence, data warehouses, data warehouse architectures and database naming conventions. The implementation part consists of the design of a database naming convention for the data warehouse architecture of the CTU data warehouse. It describes the implementation of individual data layers and the design of a central database. This implementation was tested using datamart visualisation in Pentaho BI Server.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDatový sklad, datový model, jmenná konvence, centrální databáze, datové tržiště, integrovaná datová vrstva, přístupová vrstva.cze
dc.subjectData warehouse, data model, central database, datamart, Integrated Data Layer, Access Layer.eng
dc.titleNávrh datových vrstev pro datový sklad ČVUTcze
dc.titleDesign of Data Layers for the CTU Data Warehouseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record