Show simple item record

Creation of a Supplementary Textbook for the Subject Mechanicsdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorŘezníčková Jitka
dc.date.accessioned2017-06-07T16:11:23Z
dc.date.available2017-06-07T16:11:23Z
dc.date.issued2017-05-19
dc.identifierKOS-599601517405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70068
dc.description.abstractPráce obsahuje rešerši existujících předmětů a stávajících učebnic a je proveden rozbor obsahu předmětů. Na základě toho vznikl nový doplňkový učební text, pro zjednodušení přechodu ze střední školy na vysokou školu. Tento nový učební text je určen hlavně pro samostudium a tematicky zaměřen na zajímavé téma inspirované vědeckofantastickými knihami Julese Vernea. Příklady lze využívat i učiteli jako motivační na začátku přednášky k dané problematice.cze
dc.description.abstractThe work contains a review of existing subjects and existing textbooks and a con-tent analysis of subjects. Based on this, a new supplementary text was created, to facilitate the transition from high school to university. This new text is intended primarily for self-study and thematic focus on an interesting subject inspired by Jules Verne's science-fiction books. Examples can also be used by teachers as motivators at the beginning of a lecture on the topic of the subject.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPružnost a pevnost, mechanika, napjatost, namáhání součástícze
dc.subjectElasticity, strength of materials, mechanics, stress, strain of componentseng
dc.titleTvorba doplňkového učebního textu pro předmět Mechanikacze
dc.titleCreation of a Supplementary Textbook for the Subject Mechanicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeRůžička Milan
theses.degree.disciplineUčitelství odborných předmětůcze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record