Show simple item record

Textbook for Practical Teaching

dc.contributor.advisorSvoboda Emanuel
dc.contributor.authorČacký Marek
dc.date.accessioned2017-06-07T16:10:52Z
dc.date.available2017-06-07T16:10:52Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-599361007105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70046
dc.description.abstractTato bakalářská práce vznikla za účelem popsat a navrhnout postup tvorby pracovních listů v praktickém leteckém základním výcviku v prostředí neformálních leteckých škol v ČR. Tento postup tvorby pracovních listů pak mohou učitelé letecké školy použít i na další obsahy výuky, než jsou ty uváděné v této práci. Teoretická část se zabývá analýzou vybraných odborných textů. Přínosem praktické části jsou pak konkrétní ukázky pracovních listů zpracované pro letovou úlohu "Vzlet, let po okruhu, přistání" v základním leteckém výcviku TMG, doplněné o diagnostiku těchto listů použitých přímo v praxi.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis was created in order to describe and design process of creating worksheets for a beginning aviation training of the flight schools in informal education system in Czech Republic. Teachers can use this process of creating worksheets for the others aviation tasks in the flight school. The theoretical part deals with the analysis of the selected educations expert texts. The benefit of the practical part there are specific worksheets create for the role "Take off, traffic circuit and landing" of the basic flight training in TMG category, accompanied by a diagnostic of these sheets used in the practice.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCíle, motivace, učební text, výuka, taxonomie, metoda, názornost, pracovní listy, znalosti, diagnostika, letová úloha, letové úkony, pilotáž, letový rychloměr, letový výškoměr, vzletová a přistávací plocha, vektor rychlosti větru, vztlakové klapky, instruktor létání.cze
dc.subjectTarget, motivation, teaching text, teaching, taxonomy, method, graphically, workseets, knowledge, diagnostic, flight task, fligth task management, pilot study, airspeed indicator, aircraft altimetr, runway, wind speed vector, flaps. flying instructor.eng
dc.titleUčební text pro praktické vyučovánícze
dc.titleTextbook for Practical Teachingeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFiala Miloš
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record