Zobrazit minimální záznam

Communication and Organization of Work in Remote Teams

dc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorPavlů Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:10:24Z
dc.date.available2017-06-07T16:10:24Z
dc.date.issued2017-05-04
dc.identifierKOS-597600888605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70028
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá prací na dálku, konkrétně komunikací a organizací práce v distančních týmech. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na komunikační kanály, které lze u práce na dálku využívat, a cesty, jak efektivně přidělovat práci. Současně se zajímá o techniky řízení a roli manažera v distančních týmech. Praktická část potom hledá řešení k uspokojení budoucích potřeb nové organizační struktury v oblasti komunikace a organizace práce v konkrétním podniku, která je plánována s vizí práce na dálku. Řešení se zakládá na nestrukturovaných rozhovorech s majitelem společnosti. Jako malá pomůcka slouží strukturovaný dotazník, který vyplnilo několik respondentů aktuálně pracujících na dálku. Cílem práce je navržení systému komunikace a organizace práce v distančním týmu pro efektivní spolupráci a seznámení s moderními přístupy v oblasti řízení lidí pracujících na dálku. V závěru práce se nachází zhodnocení vytvořeného řešení a další doporučení podniku pro jeho implementaci.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis explores the concept of teleworking and is focused on communication and work organisation in remote teams. The thesis is divided into two parts. The theoretical part provides a comprehensive overview of communication channels, which could be used for purposes of teleworking, and ways how to effectively assign work. Furthermore, it explores management techniques and a manager's role in remote teams. The practical part seeks a solution for meeting the needs of a future organisational structure in the field of communication and organisation, which is planned with a vision of remote work. The proposed solution is based on unstructured interviews with the organisation's owner and a structured questionnaire completed by respondents currently working remotely. The aim of the thesis is to design a system of communication and work organisation in a distance team for an efficient cooperation and to introduce some of the modern approaches to remote management. The final part of the thesis presents a comprehensive overview of the suggested solution with further recommendations for its implementation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPráce na dálku, management, komunikace, organizace práce, distanční týmcze
dc.subjectTeleworking, management, communication, work organization, remote team?eng
dc.titleKomunikace a organizace práce v distančních týmechcze
dc.titleCommunication and Organization of Work in Remote Teamseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠvihlíková Svatava
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam