Show simple item record

Employee Remuneration

dc.contributor.advisorŠnýdrová Markéta
dc.contributor.authorOtoupalová Alena
dc.date.accessioned2017-06-07T16:10:24Z
dc.date.available2017-06-07T16:10:24Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifierKOS-597600888305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70025
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců ve společnosti Alec Praha, a.s., což je fiktivní název společnosti zastupující reálnou společnost. Cílem je zhodnocení systému odměňování a nalezení takového návrhu doporučení, které by vedlo ke zlepšení stavu. Teoretická část shrnuje základní poznatky za využití literární metody v oblasti odměňování zaměstnanců vč. moderních trendů. Praktická část se zabývá analýzou stávajícího systému odměňování a zaobírá se problémem vyskytující se v dané firmě s použitím dotazníku, rozhovorů, interních materiálů a dalších výzkumných metod pro sběr dat.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the phenomenon of rewarding employees of 'the Alec Praha, a.s. company, which is the fictitious name of a company representing a real company. The goal of this Bachelor thesis is to evaluate the remuneration system and finding such a draft recommendation that would lead to improvement. The theoretical part summarizes the main findings for the use of literary methods of rewarding employees, incl. modern trends. The practical part analyses the existing remuneration system and deals with the problem occurring in the enterprise using Questionnaire, structured interviews, internal materials and other research methods for data collection.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectodměňování, metody odměňování, odměňovací systém, odměna, mzda, benefitycze
dc.subjectremuneration, remuneration methods, reward system, remuneration, wage, benefitseng
dc.titleOdměňování zaměstnancůcze
dc.titleEmployee Remunerationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeTureckiová Michaela
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record