Show simple item record

Analysys of Accidents at Level Crossings

dc.contributor.advisorSlabý Petr
dc.contributor.authorKotoučová Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:09:50Z
dc.date.available2017-06-07T16:09:50Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-597328031805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/70007
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou nehodovosti na silniční síti, konkrétně na přechodech pro chodce. V teoretické části jsou nejprve uvedeny statistiky nehodovosti na přechodech pro chodce v Evropské unii a srovnány se statistikami České republiky, dále jsou zde popsány databáze a portály, které jsou standardně přístupné na internetu. V praktické části jsou představeny navržené metody postupu analýzy. Jsou rozdělené na tři analytické části, kde jsou definovány jednotlivé zkoumané prvky a následně vyhodnoceny a porovnány s výsledky všech třech analýz.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with with accidents on the road network, particularly at pedestrian crossings. The theoretical part firstly mentions accident statistics on pedestrian crossings in the European Union compared with the statistics of the Czech Republic. There are also described the databases and portals that are normally accessible on the Internet. In the practical part are introduced proposed methods of analysis. They are divided into three analytical parts, where the individual elements are defined and subsequently evaluated and compared the results of all three methods of analysis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdopravní nehodovost chodců na přechodu, analýza nehodovosti, relativní nehodovost, hustota nehod, lineární regrese, přechody pro chodce, křižovatkacze
dc.subject: traffic accident of pedestrians at pedestrian crossing, accident analysis, relative accidents, density of accidents, linear regression, pedestrian crossings, crossroadseng
dc.titleAnalýza nehodovsti na úrovňových křižovatkáchcze
dc.titleAnalysys of Accidents at Level Crossingseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeAmbros Jiří
theses.degree.disciplineRealizace pozemních a inženýrských stavebcze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavitelstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record