Show simple item record

Business Plan for Technologically Focused Companydc.contributor.advisorZralý Martin
dc.contributor.authorŠrámek Martin
dc.date.accessioned2017-06-07T16:07:05Z
dc.date.available2017-06-07T16:07:05Z
dc.date.issued2017-05-04
dc.identifierKOS-593779647605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69900
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vytvořit podnikatelský plán pro nově vzniklý podnikatelský subjekt - obchodní společnost (s. r. o.) pro technologicky zaměřený podnik. Podnikatelský plán pro technologicky zaměřený podnik vychází ze základní analýzy procesů souvisejících se založením a vznikem podnikatelského subjektu, který se zabývá dodávkou zařízení pro úpravu vody a provádí instalaci potřebných technologií pro dosažení určené kvality vody. Dále vychází z analýzy situace na trhu v oblasti technologií na úpravu vody, doplněných o relevantní odborné informace a stanovuje základní parametry podnikatelské činnosti ve zvoleném oboru. Cílem je, aby nově vzniklý technologicky zaměřený subjekt postupující podle tohoto podnikatelského plánu byl konkurenceschopný subjekt, který s využitím vlastního know-how a dostupných finančních zdrojů zajistil efektivní uspokojování potřeb zákazníků. V návrhové části bakalářské práce, která obsahuje i doporučení k implementaci navrhovaných postupů, práce vychází z provedených analýz a definuje základní parametry podnikatelské činnosti technologicky zaměřeného podniku.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to create a business plan for a newly based business entity - a trading company (Ltd.) for a technologically oriented enterprise. The business plan for a technology oriented enterprise is based on a basic analysis of the processes related to establishment of a business entity that deals with the supply of water treatment facilities and implements the necessary technologies to achieve the specified water quality. It is also based on the analysis of the market situation in the field of water treatment technologies supplemented by the relevant expert information and defines the basic parameters of the entrepreneurial activity in the chosen field. The aim is that the newly established technologically oriented entity following this business plan will be a competitive entity, which, using its own know-how and available financial resources, will ensure effective satisfaction of customers' needs. In the bachelor thesis proposal, which contains recommendations for the implementation of the proposed procedures, the thesis is based on the analyses performed and defines the basic parameters of the entrepreneurial activity of the technologically oriented company.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttechnologie na úpravu vody, podnikatelský plán, marketingový plán, analýza trhu, finanční záměry, implementace podnikatelského plánucze
dc.subjectWater treatment technology, business plan, marketing plan, market analysis, fi-nancial plans, implementation of the business planeng
dc.titlePodnikatelský plán pro technologicky zaměřený podnikcze
dc.titleBusiness Plan for Technologically Focused Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record