Show simple item record

Use of selected tools of Kaizen philosophydc.contributor.advisorCupal Libor
dc.contributor.authorKudinova Jana
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:28Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:28Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifierKOS-593779633805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69875
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá teoretickým popisem filosofie Kaizen, její historií i vznikem a popisuje související pojmy a nástroje. Cílem práce je zkrátit dobu trvání určitého procesu pomocí nástrojů filosofie Kaizen snížením množství plýtvání a zátěže, které se v něm vyskytuje. Za tímto účelem je provedena analýza současného stavu vybraného procesu pomocí metod měření, pozorování a dotazníkového šetření, které vede k předložení zlepšovacích návrhů, jejichž podání, realizace, zhodnocení a zavedení probíhá v rámci cyklu PDCA.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on description of the philosophy of Kaizen, its history and creation and describes the related terms and tools. The goal of this work is to shorten time of a particular process using tools of the Kaizen philosophy by reducing the amount of waste and the overburden that process contains. For this purpose, an analysis of the current state of the selected process is performed using methods of measurement, observations and questionary survey followed by proposals for improvement whose submission, realization, evaluation and implementation of proposed improvements is performed according to PDCA cycle.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKaizen, plýtvání (muda), zátěž (muri), zlepšování, cyklus PDCcze
dc.subjectKaizen, waste (muda), overburden (muri), improvement, PDCA cycleeng
dc.titlePoužití vybraných nástrojů filosofie Kaizencze
dc.titleUse of selected tools of Kaizen philosophyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKošťálek Josef
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record