Show simple item record

Recruitment and Selection of Employees in a Firm

dc.contributor.advisorŠikýř Martin
dc.contributor.authorFryblíková Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:06:02Z
dc.date.available2017-06-07T16:06:02Z
dc.date.issued2017-05-02
dc.identifierKOS-593779630705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69856
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je prozkoumat a posoudit proces získávání a výběru zaměstnanců v organizaci DEK, a.s., porovnat vlastní zjištění s teoretickými poznatky a navrhnout možná zlepšení procesu získávání a výběrů zaměstnanců v této organizaci. Práce je zpracována na základě rozborů a vlastních zkušeností v procesu získávání a výběru nových zaměstnanců v organizaci. V rámci této práce bylo pomocí dotazníkového šetření analyzována spokojenost s přijímacím řízením o práci v organizaci. Bylo zjištěno, že pro potřeby nových zaměstnanců by personální zaměstnanci měli uchazečům poskytovat více informací o volných pracovních místech.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is to describe the process of recruitment and selection of employees in a DEK and compare their findings with the theoretical knowledge and to improve the process of recruitment and selection of employees in this organization. The work is based on analysis and own experiences in the process of recruiting and selecting new employees in the organization. Within this task, satisfaction with the admission procedure for work in the organization was analyzed through a survey. The results proved that, for the needs of new employees, personal staff should provide new employes with more information on vacancies.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŘízení lidských zdrojů, získávání zaměstnanců, výběr zaměstnancůcze
dc.subjectHuman resource management, employee recruitment, employee selectioneng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců v organizacicze
dc.titleRecruitment and Selection of Employees in a Firmeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeChlubnová Julie
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record