Show simple item record

PR Strategy of Particular Company

dc.contributor.advisorJílková Petra
dc.contributor.authorPlichtová Kateřina
dc.date.accessioned2017-06-07T16:04:35Z
dc.date.available2017-06-07T16:04:35Z
dc.date.issued2017-05-16
dc.identifierKOS-593779613005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69800
dc.description.abstractBakalářská práce se bude zabývat oblastí Public Relations vybrané společnosti. Cílem bakalářské práce je analýza Public Relations strategie s důrazem na Corporate Identity společnosti. Na základě výzkumu, který se bude odvíjet od stanovených hypotéz, budou navrhnuta doporučení pro Public Relations dané společnosti. V bakalářské práci je definováno Public Relations jako součást komunikačního mixu, jeho historie, definice a nástroje. Dále se práce zaměřuje na popis interního a externího Public Relations a jejich nástrojů. Dále je představena historie, současnost, vize a poslání vybrané společnosti a je analyzován současný stav interního a externího Public Relations v této společnosti. Na tuto analýzu navazuje v páté kapitole dotazníkové šetření. Šetření je rozděleno na dvě části, kde první část zkoumá stav vnímání interního Public Relations zaměstnanci a druhá část zkoumá naopak vnímání externího Public Relations veřejností.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the Public Relations strategy of a particular company. Its aim will be to analyze the internal and external Public Relations of particular company and on a basis of a research based on four hypotheses, reccomendations for the Public Relations of a particular company will be proposed. The bachelor's thesis defines Public Relations and its part in Communications mix, its history, definition and tools. In addition, the thesis deals with the description of the internal and external Public Relations and their tools. It also presents the history, presence, vision and mission of the particular company and analyzes the current state of the company's internal and external Public Relations. This analysis is followed up by questionnaire survey in fifth chapter of this thesis. The survey is divided into two parts, where the first part examines the state of perception of the internal relationship between employees of particular company and second part examines the perception of external Public Relations by the public.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMarketingový mix, komunikační mix, Public Relations, Corporate Identity.cze
dc.subjectMarketing mix, Communications Mix, Public Relations, Corporate Identity.eng
dc.titlePR strategie vybrané společnosticze
dc.titlePR Strategy of Particular Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCiroková Petra
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record