Show simple item record

The comfort zone in realtion to employee satisfactiondc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorNushart Tomáš
dc.date.accessioned2017-06-07T16:04:24Z
dc.date.available2017-06-07T16:04:24Z
dc.date.issued2017-05-04
dc.identifierKOS-593779612505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69796
dc.description.abstractCíl práce je komplexní seznámení čtenáře s komfortní zónou a jejím vlivem na naši spokojenost, speciálně spokojenost v práci. Teoretická část práce obsahuje odpověď na 4 nejdůležitější otázky týkající se komfortní zóny: co to je komfortní zóna, proč z ní vystupovat, proč z ní nevystupujeme a jak z ní vystupovat. Skrze stav flow, jehož nedílnou součástí je právě výstup z komfortní zóny, se odkazuje na její významný vliv na naši spokojenost, speciálně na naši spokojenost v práci. Vyvrací myšlenku, že spokojenější jsme často až po práci. Vědeckými metodami dokazuje, že ze své komfortní zóny, do stavu flow, se daleko častěji dostáváme při práci. V praktické části se metodou dotazníkového šetření ověřují závěry z části teoretické, včetně paradoxu práce nebo existence psychických limitů, přičemž tyto závěry se podařilo dokázat.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is comprehensive familiarization of the reader with comfort zone and it's effect on our satisfaction, especially satisfaction at work. The teoretical part contains of 4 parts: what is the comfort zone, why do we have to get out of it, why don't we get out of it and how to get out of it. Through the flow state, which important part is the comfort zone, it get's to it's important effect on our satisfaction, especially satisfaction at work. It refutes the statement, that we are more happy and sattisfied after the working hours. It proves by scientific methods, taht we are more happy at work and that the main contribution makes the flow state, which contains comfort zone. The practical part contains verification of conclusions made in the teoretical part using questionnaire survey, icluding the paradox of working or the existence of psychological limits.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKomfortní zóna, motivace, riziko, strach, pracovní výkon, limit, flow, prácKomfortní zóna, prácecze
dc.subjectComfort zone, motivation, risk, fear, work performance, limit, flow, worComfort zone, workeng
dc.titleKomfortní zóna v souvislosti se spokojeností zaměstnancůcze
dc.titleThe comfort zone in realtion to employee satisfactioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeCupal Libor
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record