Show simple item record

Social media and their utilisation for companies

dc.contributor.advisorJirkovská Blanka
dc.contributor.authorMachatová Patricie
dc.date.accessioned2017-06-07T16:04:02Z
dc.date.available2017-06-07T16:04:02Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifierKOS-593779610305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69781
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o sociálních sítích, které mohou být využí-vány jako nástroje moderní personalistiky. Nástroje, pomocí kterých se můžou firmy propagovat, zviditelnit a v ideálním případě najít nové kvalitní zaměstnance. Práce nejprve představí možnosti využívání sociálních sítí pro personální účely, následně popíše tři často využívané sociální sítě v pracovním prostředí - Facebook, Twitter a LinkedIn. Praktická část práce je založená na dotazníkovém šetření, jehož předmětem je zmapování situace využívání sociálních sítí na vzorku sta firem z různých pracovních sektorů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the internet networking websites which can be used as tools of modern human resources management. Such tools enable companies to market themselves, gain publicity, and in an optimum condition also find new skilled employees. Firstly the work introduces options of application of social networking websites for the personnel purposes, secondly it describes three frequently used social networks in the workplace - Facebook, Twitter and LinkedIn. The practical part is based on a survey designed to analyse the situation of the use of social networks in a sample of one hundred companies from different sectors of work.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectInternetové sociální sítě, Nábor, Personální marketing, Značka zaměstnavatele, Moderní řízení lidských zdrojů, LinkedIn, Facebook, Twittercze
dc.subjectSocial networking sites, Recruitment, Personal marketing, Employer Branding, Modern Human Resources Management, LinkedIn, Facebook, Twittereng
dc.titleMožnosti využívání sociálních sítí podnikycze
dc.titleSocial media and their utilisation for companieseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record