Show simple item record

Human Resource Management in a Company Xdc.contributor.advisorŠimonová Klára
dc.contributor.authorKultová Barbora
dc.date.accessioned2017-06-07T16:03:55Z
dc.date.available2017-06-07T16:03:55Z
dc.date.issued2017-05-04
dc.identifierKOS-593779609305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69774
dc.description.abstractBakalářská práce analyzuje postupy a metody, které využívá velká korporátní firma pro získávání a výběr manažerů, řízení jejich pracovního výkonu a motivaci. V souladu s cílem práce je kladen důraz na rozdíly v přístupech v různých stupních řízení - senior managementu, středním managementu a specialistů. Bakalářská práce shrnuje postupy a metody, které nejsou zcela zachyceny v literatuře. Součástí práce je metodika, která popisuje vhodné přístupy k vedení managementu.cze
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis analyses the procedures and methods used by a large corporate company for recruiting and selecting managers and operating their work performance and motivation. Different approaches in various levels of management - senior management, middle management and specialists are emphasised in accordance with the target of the work. The bachelor´s thesis summarizes procedures and methods that are not completely captured in literature. Methodology as a part of the work describes suitable approaches to management administration.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectřízení lidských zdrojů, získávání pracovníků, proces řízení pracovního výkonu, senior management, střední management, specialistécze
dc.subjectHuman resource, recruitment of employees, the process of managing work performance, senior management, middle management, specialistseng
dc.titleManagement lidských zdrojů ve firmě Xcze
dc.titleHuman Resource Management in a Company Xeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKadlecová Lenka
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record