Zobrazit minimální záznam

Event marketing in the Company Škoda Auto, a.s.

dc.contributor.advisorŠkorňová Eva
dc.contributor.authorKroulíková Daniela
dc.date.accessioned2017-06-07T16:03:54Z
dc.date.available2017-06-07T16:03:54Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifierKOS-593779608905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69773
dc.description.abstractBakalářská práce na téma "Event marketing a jeho využití ve společnosti Škoda Auto, a. s." se zaměřuje na event marketing jako účinný komunikační marketingový nástroj. Smyslem mé práce je správné začlenění tohoto nástroje do komunikačního mixu společnosti. Cílem celé práce je porovnání teoretických i praktických hledisek event marketingu a jejích následné zmapování při pořádání akcí YETI PARK a KODIAQ CAMP. V závěru práce provedu zhodnocení obou eventů a možná zlepšení v celkové oblasti chápání event marketingu vozů společnosti Škoda Auto, a. s. do budoucna.cze
dc.description.abstractThe Bachelor's thesis "Event marketing and its usage in the company Škoda Auto, a.s." is focused on event marketing as an effective marketing tool. The aim of this work is an appropriate implementation of this tool in the communicative mix of the company. The thesis discusses a comparison of both theoretical and practical aspects of event marketing and their mapping throughout the organization of the "YETI PARK" and "KODIAQ CAMP" events. An evaluation of said events and a discussion of proposals, with a focus on a future general understan- ding of event marketing of the Škoda Auto, a.s. cars are carried out at the end of the thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectevent marketing,strategie,cílová skupina,komunikační mixcze
dc.subjectevent marketing,strategy,target group,communication mixeng
dc.titleEvent marketing ve společnosti Škoda Auto, a.s.cze
dc.titleEvent marketing in the Company Škoda Auto, a.s.eng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePilát Roman
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam