Show simple item record

Comparation of the Functioning of the Electronic Reporting System in Selected EU Countries and Czech Republicdc.contributor.advisorKoťátková Stránská Pavla
dc.contributor.authorKováčová Josefína
dc.date.accessioned2017-06-07T16:03:53Z
dc.date.available2017-06-07T16:03:53Z
dc.date.issued2017-05-03
dc.identifierKOS-593779608405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69770
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vymezení pojmu Elektronické evidence tržeb, dopad jeho zavedení na ekonomické subjekty a následně porovnat systémy fungování s vybranými zeměmi Evropské unie. V první části této bakalářské práce autor vymezí základní pojmy daňové soustavy, problematiku šedé ekonomiky a systém fungování Elektronické evidence tržeb na území České republiky. V druhé části bude provedena komparace vybraných zemí EU s Českou republikou. Součástí komparace bude uvedení základních rozdílů daného systému. Na závěr bude zhodnocena situace v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the functioning of Electronic Reporting System ("ERS"), in the Czech Republic ("CZR"). In the first part of this bachelor thesis author will define the basic terms of the tax system, the issues with the gray economy and the system of functioning of the ERS in the CZR. The second part will compare selected EU countries with the CZR. There will be mentioned differences between the functioning of the electronic reporting system in these selected countries and the CZR and the situation of selected countries will be assessed after the introduction of the ERS.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektronická evidence tržeb, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, šedá ekonomika, státní rozpočetcze
dc.subjectElectronic Reporting System, value-added tax, income tax, shadow economy, state budgeteng
dc.titleKomparace fungování elektronické evidence tržeb (EET) ve vybraných zemích EU a na území České republikycze
dc.titleComparation of the Functioning of the Electronic Reporting System in Selected EU Countries and Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMüller Jan
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record