Show simple item record

Analysis of bank data

dc.contributor.advisorJiřina Marcel
dc.contributor.authorNenenko Evgeniya
dc.date.accessioned2017-06-07T15:58:38Z
dc.date.available2017-06-07T15:58:38Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifierKOS-587865161105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69569
dc.description.abstractCílem této práce bylo analyzovat bankovní transakční data za účelem získání vzorců chování zákazníků. Osnovu této práce tvoří data mining periodických vzorců v databázích časových řad. Pro návrh vhodného analytického rámce byl proveden výzkum dostupných řešení s pozdější adaptací vhodných algoritmů tak, aby co nejlépe odpovídaly požadavkům zadání. Poté bylo provedeno vyhodnocení výsledků a nabídnuta doporučení týkající se nastavení tohoto rámce, budoucího vývoje a využití výsledků.cze
dc.description.abstractThe aim of this work was to analyse bank transactional data in order to find patterns in the customers' behaviour. The main focus being periodic pattern mining in time series databases. To provide a suitable analytical framework, the research of the existing solution was made with a later adaptation of available algorithms to suit the requirements of the assignment. Finally, the result evaluation took place with suggestions regarding framework settings and future usage.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVytěžování dat, dobývání znalostí, databáze časových řad, periodické vzorcecze
dc.subjectData mining, knowledge discovery, time series database, periodic patternseng
dc.titleAnalýza bankovních datcze
dc.titleAnalysis of bank dataeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLancinger Tomáš
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record