Show simple item record

Variants of loadbearing members of the gym objectdc.contributor.advisorHanzlová Hana
dc.contributor.authorJordanová Michala
dc.date.accessioned2017-06-07T15:52:56Z
dc.date.available2017-06-07T15:52:56Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864585005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69310
dc.description.abstractTématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce je železobetonový rám z varianty jedna. Pro tento rám bude proveden podrobný návrh i posouzení dle platných norem.cze
dc.description.abstractThe theme of this thesis is the design of variants of the load bearing members from the reinforced concrete of the gym object. The aim is to do a preliminary design of individual variants and a detailed design of the selected part of the construction from one variant. The selected part of the structure is a reinforced concrete frame of the variant one. The detailed design and appraisal will be made for this frame according to valid norms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezobetonová konstrukce; Předběžný statický návrh; Vylehčené stropní desky; Dutinové panely; Podrobný návrh rámu ;Výkres výztuže rámu; Výkres tvarucze
dc.subjectReinforced concrete structure; Preliminary structural design; Lightened slab; Cavity panels; Detail design of the frame; Drawing of the frame reinforcement; Drawing shapeeng
dc.titleVarianty nosné konstrukce objektu tělocvičnycze
dc.titleVariants of loadbearing members of the gym objecteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVodička Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record