Show simple item record

Design of a prestressed single-beam bridge

dc.contributor.advisorŠafář Roman
dc.contributor.authorProkop Vlastimil
dc.date.accessioned2017-06-07T15:50:28Z
dc.date.available2017-06-07T15:50:28Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-587864221705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69194
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem nového nadjezdu, který převádí lesní cestu přes dálnici D1. Jedná se o jednotrámovou dodatečně předpjatou konstrukci o dvou polích rozpětí 24,00 + 24,00 m. Střední pilíř je do nosné konstrukce vetknutý, na opěrách je konstrukce uložena kloubově na elastomerových ložiskách. Práce se skládá ze tří částí a to z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. Ve statickém výpočtu byly posouzeny hlavní prvky nosné konstrukce a hlubinné založení mostu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Stanovení účinků zatížení a posouzení bylo provedeno podle platných evropských norem.cze
dc.description.abstractBachelor thesis deals with design of a new overpass, which carries a forest path over the motorway D1. The bridge has a single-beam post-tensioned superstructure with two spans of the length of 24,00 + 24,00 m. The middle pier is fixed into the superstructure, at the abutments is the structure supported by elastomeric bearings. The thesis consists of three parts - technical report, structural design and drawings. In the calculations, main parts of the superstructure and the deep foundations were checked from the point of view of serviceability and the ultimate limit states. Determination of actions and verification of the structure was made according to the current European standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDodatečně předpjatý beton, Silniční most, Jednotrámový most, Zatížení dopravou, Vrtané pilotycze
dc.subjectPost-tensioned concrete, Road bridge, Single-beam bridge, Traffic load, Drilled pileseng
dc.titleNávrh předpjatého jednotrámového mostucze
dc.titleDesign of a prestressed single-beam bridgeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeSeidl Miroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record