Zobrazit minimální záznam

Peer-to-Peer Payment Mobile Application

dc.contributor.advisorKrejčí Pavel
dc.contributor.authorKukačka David
dc.date.accessioned2017-06-07T14:53:59Z
dc.date.available2017-06-07T14:53:59Z
dc.date.issued2017-05-10
dc.identifierKOS-695599653505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69142
dc.description.abstractTato práce se zabývá možností využití evropské směrnice o platebních službách PSD2 pro implementaci mobilní aplikace, sloužící k provádění plateb na kontakt. Práce představuje návrh aplikace, která umožní abstrahovat uživatele od čísel bankovních účtů a vytvářet nové transakce na základě telefonních čísel, uložených v kontaktním seznamu zařízení. V rámci práce jsme provedli systémovou specifikaci a následně vytvořili funkční prototyp aplikace, který demonstruje definovanou funkcionalitu. Na základě vytvořeného návrhu a prototypu jsme následně stanovili harmonogram realizace produkční verze aplikace společně s odhadovanými náklady. Práce se též krátce věnuje marketingové strategii uvedení produktu na trh a metrikami pro měření úspěšnosti projektu. Dohromady tak práce poskytuje podklady pro rozhodování o realizaci projektu implementace aplikace pro provádění Peer-to-Peer plateb. Hlavním přínosem práce je systémová specifikace, popisující návrh systému a prototyp, na kterém je možné požadovanou funkcionalitu demonstrovat.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis introduces second Payment Services Directive (PSD2), designed by European Union, as a possible mean for implementing mobile application for Peer-to-Peer payments. Aforesaid application abstracts users from bank account numbers and enables them to submit bank transactions based on phone number stored in contact list of mobile device. Within diploma thesis we formulated system specification of the application and implemented functional prototype, in order to demonstrate applications behavior. Furthermore, this thesis examines costs of implementing aforesaid application and suggests schedule of given tasks. Thesis also introduces general marketing strategy for product releas as well as defines success metrics. The main benefit of this thesis lies in created system specification for Peer-to-Peer application and prototype, which demonstrates required functionality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPSD2, P2P placení, SOAP, REST, Návrh mobilní aplikace, hybridní mobilní aplikace, Apache Cordova.cze
dc.subjectPSD2, P2P payments, SOAP, REST, Mobile application design, hybrid mobile application, Apache Cordova.eng
dc.titleMobilní aplikace pro provádění Peer-to-Peer platebcze
dc.titlePeer-to-Peer Payment Mobile Applicationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMalý Jan
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam