Zobrazit minimální záznam

The Influence of Tip Gap Size on Centrifugal Compressor Parameters

dc.contributor.advisorHlaváček David
dc.contributor.authorAdamec Jiří
dc.date.accessioned2017-06-07T14:12:09Z
dc.date.available2017-06-07T14:12:09Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifierKOS-587864417205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69050
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického výpočetního modelu. Úvodní částí je rešerše turbínových motorů používající stupeň radiálního kompresoru. Teoretická část se zabývá stručným úvodem do teorie odstředivého kompresoru zaměřeným zvláště na vliv vůle mezi konci lopatek oběžného kola a krycího disku. V hlavní části práce je provedena konfigurace matematického modelu vysokotlakého stupně odstředivého kompresoru s uvedením jednotlivých kroků. V závěru práce je provedeno vyhodnocení napočítaných integrálních i lokálních parametrů stupně odstředivého kompresoru v závislosti na koncové vůli lopatek.cze
dc.description.abstractThe master´s thesis deals with radial centrifugal compressor stage. The goal of thesis is to identify and quantify the impact of the change in the tip clearance between the blade tips and the shroud disc on the integral parameters using numerical calculation model. The research part of the turbine engine using centrifugal compressor stage is in the introduction part. The theoretical part gives a brief introduction to the theory of centrifugal compressor focusing particularly on the impact of clearance between blade tips and the shroud disc. The main part is about configuration of the mathematical model of high pressure stage centrifugal compressor with an indication of the individual steps. In the conclusion part of thesis, there is an evaluation of counted integral and local parameters of centrifugal compressor stage depending on the final clearance of the blades.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRadiální kompresor, vůle na koncích lopatek, integrální parametry odstředivého kompresoru, lokální parametry odstředivého kompresorucze
dc.subjectCentrifugal compressor, tip gap size, integral parameters of centrifugal compressor, local parameters of centrifugal compressoreng
dc.titleVliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresorucze
dc.titleThe Influence of Tip Gap Size on Centrifugal Compressor Parameterseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeČenský Tomáš
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam