Show simple item record

The study sewerage new development in Markvartice

dc.contributor.advisorSynáčková Marcela
dc.contributor.authorFolbrechtová Šárka
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:58Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:58Z
dc.date.issued2017-05-06
dc.identifierKOS-695600269405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69037
dc.description.abstractTato bakalářská práce zpracovává studii odkanalizování nové zástavby rodinných domů v lokalitě Markvartice v obci Jablonné v Podještědí. Hlavním úkolem je koncepční navržení odvádění splaškových a dešťových vod. Návrh odkanalizování lokality osmnácti rodinných domů je řešen ve třech variantách. Jednotlivé varianty jsou podrobně popsány včetně potřebných výpočtů a výkresů přiložených v přílohách. Součástí práce je rešerše na vybrané způsoby řešení odvádění splaškových a dešťových vod v městských obytných lokalitách. Jednotlivá řešení specifikují postup správného návrhu odkanalizování.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis is dealing with a study of sewerage at new locality of family houses in Markvartice, Jablonné v Podještědí. The main task is to conceptually design how to take away sewage water and rainfall water. Sewerage design of locality with eighteen family houses is made in three versions. Each version is described closely including calculation and mechanical drawing. Thesis includes recherche of various possibilities of how to take away sewage water and rainfall water in town. Each possibility specifies the right method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKanalizace,splaškové vody, dešťové vodycze
dc.subjectsewerage, sewage water,rainfall watereng
dc.titleStudie odkanalizování nové zástavby v lokalitě Markvarticecze
dc.titleThe study sewerage new development in Markvarticeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeDvořáková Renata
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record