Show simple item record

Terrain analysis of Hornojiřetínská spoil heap

dc.contributor.advisorUrban Rudolf
dc.contributor.authorBrouček Josef
dc.date.accessioned2017-06-07T13:55:44Z
dc.date.available2017-06-07T13:55:44Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695600218505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/69027
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozdíly při porovnání mračen bodů, vytvořených z fotogrammetricky zpracovaných podkladů pomocí dvou typů UAV, zaměřených pomocí tachymetrie, zaměřených pomocí GNSS a poskytnutým digitálním modelem reliéfu 5. generace. V teoretické části jsou přiblíženy použité metody a jejich možnosti využití. V praktické části je nejdříve popsán postup tvorby jednotlivých mračen bodů a jejich úprava v programu Agisoft PhotoScan, s referenčními souřadnicemi vlícovacích bodů získaných geodetickým zaměřením. Následně je popsán postup při porovnání mračen bodů podle předem daného schématu. Tato porovnání se prováděla kompletně v programu Cloud Compare.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the differences in the comparison of the clouds of points, created from photogrammetrically processed backgrounds, using two types of UAV, aiming by means of tachymetry, directed by GNSS and provided by the digital model of the 5th generation relief. In the theoretical part the methods used and their possibilities of use are approximated. In the practical part is first described how to create individual point clouds and their modification in the Agisoft PhotoScan program, with reference coordinates of the points obtained by geodetic orientation. The following is a procedure for comparing point clouds according to a predefined diagram. This comparison was performed completely in Cloud Compare.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAgisoft PhotoScan, Cloud Compare, UAV, GNSS, porovnání, mračno bodůcze
dc.subjectAgisoft PhotoScan, Cloud Compare, UAV, GNSS, comparison, cloud of pointeng
dc.titleAnalýza terénu Hornojiřetínské výsypkycze
dc.titleTerrain analysis of Hornojiřetínská spoil heapeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereeKoska Bronislav
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record