Show simple item record

Monitoring of landslide near Třebenice

dc.contributor.advisorUrban Rudolf
dc.contributor.authorHáva Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.issued2017-05-20
dc.identifierKOS-695599932605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68975
dc.description.abstractTato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v sesuvném území mezi Třebenicemi a Dlažkovicemi. Sledované body byly stabilizovány na zabetonovaných ocelových tyčí. V obou etapách byl polygonový pořad zaměřen pomocí trojpodstavcové sestavy a byl připojen na 2 fixní body, na kterých proběhla GNSS observace. Obě etapy byly vyrovnány v programu EasyNET a porovnány mezi sebou. Výsledné posuny jsou uvedeny v přehledných tabulkách.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the focusing of points that are suspicious of the shift. The measurements were carried out in two stages. The aim of the thesis is to determine the resulting positional and height displacements of these points. The measurements were made in the sliding area between Trebenice and Dlažkovice. The observed points were stabilized on the reinforced steel bars. In both stages, the polygon program was targeted by a three-stacked assembly and was connected to 2 fixed points on which GNSS observations were made. Both stages were aligned in EasyNET and compared to each other. The resulting shifts are shown in the tables.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPosun - etapové měření ? PrecisPlanner ? EasyNET - transformacecze
dc.subjectShift - Stage Measurement - PrecisPlanner - EasyNET - Transformationeng
dc.titleMonitoring sesuvu u Třebeniccze
dc.titleMonitoring of landslide near Třebeniceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-22
dc.contributor.refereeŠtroner Martin
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record