Show simple item record

Street stormwater management in Prague 4 districtdc.contributor.advisorStránský David
dc.contributor.authorKnap Jakub
dc.date.accessioned2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.available2017-06-07T13:54:23Z
dc.date.issued2017-05-21
dc.identifierKOS-695599929405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68973
dc.description.abstractCílem diplomové práce je posouzení typických příčných uličních profilů a jejich vztah k hospodaření s dešťovými vodami v městské části Praha 4. Práce je zaměřena na posouzení možností snížení a zpomalení odtoku povrchových srážkových vod z pozemních komunikací. Mezi hlavní přínosy patří přiblížení k přirozenému vodnímu režimu, omezení vlivu extrémních výkyvů počasí a zvýšení životní úrovně v městském prostředí. Důležitým faktorem je snížení finančního zatížení rozpočtu města. Mezi použité metody patří analýza stávající místní situace, analýza možných opatření a posouzení efektivity navržených opatření.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is the assessment of typical street profile and their relation to the rainwater management in the urban the city district of Prague 4. The thesis deals with the assessment of possible alternatives of lowering and slowing down the surface rainwater runoff from infrastructure. The main benefits are more natural hydrological regime, limitation of extreme weather events impact and increase in living standards in the urban environment. An important factor is to reduce the financial burden to the city's budget. Used methods include the analysis of the current local situation, the analysis of possible measures and the assessment of the effectiveness of the proposed measures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthospodaření s dešťovými vodami, srážkové vody, vsakování, retence, uliční profil, pozemní komunikace, městská část Praha 4cze
dc.subjectsustainable urban drainage systems, precipitation water, infiltration, retention, street profile, infrastructure, Prague 4 districteng
dc.titleHospodaření s dešťovou vodou z komunikací na území městské části Praha 4cze
dc.titleStreet stormwater management in Prague 4 districteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeKuk Richard
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record