Show simple item record

Study of the biological ponds of the WWTP Klánovicedc.contributor.advisorPollert Jaroslav
dc.contributor.authorRuncziková Judita
dc.date.accessioned2017-06-07T13:43:23Z
dc.date.available2017-06-07T13:43:23Z
dc.date.issued2017-05-29
dc.identifierKOS-587864653305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68698
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje popis čistírny odpadních vod Klánovice a problémů, které se v tamních dočišťovacích nádržích vyskytly. Následuje zhodnocení stavu dočišťovacích nádrží, vypracované na základě uvedené metodiky. Celá práce je zakončena návrhy řešení, která by mohla změnit současný neuspokojivý stav.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the biological ponds of the wastewater treatment plant Klánovice. It includes a theoretical introduction to wastewater treatment from its legal aspect and to problematics of biological ponds generally, the description of wastewater treatment plant Klánovice and problems which occurred at local biological ponds. This part is followed by evaluation of biological ponds, which is based on described methodology. Whole thesis is concluded by proposals of possible solutions, which could change the present unsatisfactory state.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdočišťovací nádrž, čistírna odpadních vod, terciální čištěnícze
dc.subjectbiological pond, wastewater treatment plant, tertiary treatmenteng
dc.titleStudie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovicecze
dc.titleStudy of the biological ponds of the WWTP Klánoviceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeKoubová Jana
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record