Show simple item record

Study of the piped part of the Říčanský creek in Praha 22 - Uhříněves

dc.contributor.advisorPollert Jaroslav
dc.contributor.authorŽohová Anna
dc.date.accessioned2017-06-07T13:42:36Z
dc.date.available2017-06-07T13:42:36Z
dc.date.issued2017-05-28
dc.identifierKOS-587864523605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68658
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zatrubněná část laterálního obtoku Říčanského potoka, který protéká městskou částí Praha 22 - Uhříněves. Cílem práce je zhodnocení stávajícího technického stavu zatrubnění a posouzení kapacity podzemního vedení, která byla vypočtena dvěma způsoby. Na základě těchto výsledků je proveden návrh rekonstrukce. Z hlediska kapacity by bylo postačující pouhé vyčištění koryta, ale dalším faktorem je stávající stav potrubí, který je vyhodnocen pomocí kamerové a vizuální prohlídky. Podle té jsem usoudila, že technický stav je v některých úsecích nevyhovující, a proto navrhuji nejen celkové vyčistění zatrubněného toku, ale i provedení sanací specifických pro jednotlivé úseky dle jejich stavu. V závěru jsem vyhodnotila dané metody a zdůvodnila volbu mého návrhu.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a pipe conduit of a lateral bypass of the Říčany brook in Praha 22 - Uhříněves district. The aim of this thesis is to evaluate the current technical condition of the pipeline, to review its capacity, and to recommend reconstructive works based on the results. I carried out two separate analyses. According to the capacity analysis, it would be sufficient to clean the stream bed. However, visual and camera inspection revealed that some parts of the pipeline are not in a good technical condition. Therefore, I propose not only to clean the stream bed, but also to reconstruct specific sections based on their condition. In the end I evaluated using methods and justified choice of my proposal.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectMetody sanace, Bezvýkopové technologie, Kapacita potrubí, Kamerový průzkum, Rekonstrukce, Přípojka, Šachta, PCSWMM, CARE-S, Podzemní vedenícze
dc.subjectMethods of rehabilitation, Trenchless technology, Pipeline capacity, Camera inspection, Reconstruction, Connection, Shaft, PCSWMM, CARE-S, Underground lineeng
dc.titleStudie zatrubněné části Říčanského potoka v městské části Praha 22 - Uhříněvescze
dc.titleStudy of the piped part of the Říčanský creek in Praha 22 - Uhříněveseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-27
dc.contributor.refereeKříž Karel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record