Show simple item record

Comparative Study of Devices for a Blood Pressure Measurement

dc.contributor.advisorHavlík Jan
dc.contributor.authorSušánková Markéta
dc.date.accessioned2017-06-07T13:22:35Z
dc.date.available2017-06-07T13:22:35Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-695599639605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68623
dc.description.abstractMěření krevního tlaku patří mezi základní diagnostické metody a dle naměřených výsledků může lékař stanovit preventivní léčebná opatření. Proto je důležité, aby přístroje určující krevní tlak měřily co možná nejpřesněji. Cílem diplomové práce bylo provést srovnávací studii několika tonometrů s různým způsobem měření krevního tlaku a porovnat je z hlediska přesnosti měření. Vybrané tonometry byly nejprve otestovány na dvou simulátorech tlaku pro různé druhy simulací. Dále byly tonometry testovány při měření na dobrovolnících. Vybrané tonometry byly porovnávány vůči referenci, kterou tvořil buď simulátor tlaků, nebo monitor vitálních funkcí Advisor BCI-9200. Vyhodnocení měření na dobrovolnících bylo provedeno pro měření na 42 osobách, z toho bylo 20 žen a 22 mužů s věkem od 11 do 76 let. Bylo zjištěno, že tonometr Hartmann Digital HG 160 comfort měří vyšší hodnotu systolického i diastolického tlaku než reference. HuBDIC HPB-1520 ukazuje vyšší hodnotu systolického tlaku a nižší hodnotu diastolického tlaku než reference. Omron R7 určuje oba druhy tlaků nižší než referenční tonometr.cze
dc.description.abstractBlood pressure measurement is one of the basic diagnostic methods. Based on the results, the physician may prescribe preventive curative measures. Therefore, it is important that blood pressure monitors measure as accurately as possible. The aim of the diploma thesis was to perform a comparative study of several tonometers with various methods of blood pressure measurement and to compare them in terms of measuring accuracy. Selected tonometers were first tested on two pressure simulators for different types of simulations. In addition, tonometers were tested on volunteer measurements. Selected tonometers were compared against the reference formed by either the Pressure Simulator or the Advisor BCI-9200 Vital Signs Monitor. The evaluation of the volunteer measurements was done for the measurement of 42 persons, of which 20 were women and 22 were men aged 11 to 76 years. It was found that the Hartmann Digital HG 160 comfort tonometer measured higher systolic and diastolic pressure than reference. HuBDIC HPB-1520 shows a higher systolic pressure and a lower diastolic pressure than the reference. Omron R7 measures both types of pressures lower than the reference tonometer.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectměření krevního tlaku, systolický krevní tlak, diastolický krevní tlak, oscilometrická metodacze
dc.subjectblood pressure measurement, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, oscillometric methodeng
dc.titleSrovnávací studie přístrojů pro měření krevního tlakucze
dc.titleComparative Study of Devices for a Blood Pressure Measurementeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeHlaváček Antonín
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record