Show simple item record

Application of a Camera in a Mobile Phone for Visually Impaired People

dc.contributor.advisorNovák Daniel
dc.contributor.authorHadáček Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T13:21:56Z
dc.date.available2017-06-07T13:21:56Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-594049288905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68591
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím kamery jako asistivní pomůcky ve speciálním telefonu pro nevidomé založeném na systému Android a vyvíjeném v rámci Katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. V úvodu diskutuje uplatnění obecných úloh počítačového vidění v oblasti asistivních technologií pro nevidomé a zrakově postižené. Řeší jak specifické využití kamery (pro identifikaci objektů, bankovek, čtení textu), tak zpřístupnění základní funkce fotoapa- rátu a ovládání telefonu jako takového. V rámci práce je implementovaný nový algoritmus pro rozpoznávání bankovek založený na BRISK deskriptoru a Gradient Boosted Trees klasifikátoru. Dále je rozebrána im- plementace přístupného mobilního uživatelského rozhranní k existujícímu rozpoznávači textu z reálných scén od společnosti Google a implementace jednoduché aplikace umož- ňující nevidomým a slabozrakým s pomocí telefonu pořizovat fotografie a pracovat s nimi. Závěr práce popisuje uživatelské testování se šesti nevidomými a slabozrakými dob- rovolníky, které v rámci vývoje výše zmíněných aplikací proběhlo. Aplikace vyvíjené v rámci této práce, se až na některé detaily setkaly u zrakově postižené komunity s pozitivním přijetím.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of a mobile camera as an assistive tool in a special phone for the blind and visually impaired people, based on the Android system and developed in the Department of Cybernetics of the Czech Technical University in Prague. In the introduction, it discusses the applicability of general tasks of computer vision in the area of assistive technologies for the blind and visually impaired. It deals with both the specific use of the camera (for identifying objects, banknotes, reading text labels), as well as accessing the basic functionality of the camera itself. A novel banknote recognition algorithm based on the BRISK descriptor and the Gra- dient Boosted Trees Classifier is implemented as a part of this work. Implementation of an accessible mobile user interface to Google?s existing real-time text recognition library, as well as the implementation of a simple camera and image gallery application is also discussed. The conclusion of this thesis describes the user testing that took place during the development of the above-mentioned applications. The applications developed as a part of this thesis were (except for some minor details) received very positively by the blind community.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmobilní technologie,asistivní technologie,počítačové vidění,ocr,rozpoznávání textu,rozpoznávání banknovekcze
dc.subjectmobile technologies,assistive technologies,computer vision,ocr,text recognition,banknote recognitioneng
dc.titleVyužití kamery v mobilním telefonu pro zrakově postiženécze
dc.titleApplication of a Camera in a Mobile Phone for Visually Impaired Peopleeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeKordík Pavel
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record