Zobrazit minimální záznam

Determining value of company by sector of activity

dc.contributor.advisorBemš Július
dc.contributor.authorStrial Štěpán
dc.date.accessioned2017-06-07T09:45:15Z
dc.date.available2017-06-07T09:45:15Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-695600147805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68497
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá určením hodnoty firmy dle odvětví činnosti. Úvodní část seznamuje s obecným postupem a metodami určení hodnoty firmy. Popsány jsou zejména metody diskontovaných peněžních toků, které jsou využívány ve zbytku práce. Následně se práce věnuje popisu specifik určení hodnoty firmy v oborech činnosti energetika, finance, telekomunikace a biotechnologie. V praktické části jsou využity informace z předchozích částí k určení hodnoty firmy Teplárna Strakonice, a. s. podnikající v oboru energetika.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with determining value of company by sector of activity. First part introduces general procedure and methods of company valuation. Described are mainly discounted cash flow methods, which are used in rest of the thesis. Then the thesis describes specifics of company valuation in energy, finance, telecommunication and biotechnology sectors. Practical part uses information from previous parts to determine the value of company Teplárna Strakonice, a. s., which operate in energy sector.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectHodnota společnosti, metody oceňování podniku, určení hodnoty firmy, peněžní toky, DCF Entity, DCF Equitycze
dc.subjectCompany value, business valuation methods, determination of company value, cash flows, DCF Entity,DCF Equityeng
dc.titleUrčení hodnoty firmy dle odvětví činnosticze
dc.titleDetermining value of company by sector of activityeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-12
dc.contributor.refereeBejbl Jan
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení energetikycze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky, manažerství a humanitních vědcze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam