Show simple item record

Implementation of measuring module for active harmonic filter workstation

dc.contributor.advisorBrejcha Michal
dc.contributor.authorŠevčík Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T09:45:03Z
dc.date.available2017-06-07T09:45:03Z
dc.date.issued2017-05-26
dc.identifierKOS-695599628405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68489
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí přípravku pro měřením proudu a napětí. V práci je uveden popis pracoviště, pro který je modul určen a souhrnné informace o LEM čidlech. Cílem práce je navrhnout a zkonstruovat prototyp modulu pro měření proudu a napětí v rozsahu ?1000 V a ?50 A. Tyto signály mají být vyvedeny v podobě napětí 0 až ?10 V s možností přepínaní filtrovaného a nefiltrovaného výstupu. Jako filtr je použita dolní propust s mezním kmitočtem 2,5 kHz. Návrh obsahuje: elektrické zapojení, DPS a mechanický návrh krytu a předního panelu přípravkucze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and construction of the sensor module for measurement of current and voltage. The thesis contains a description of the workplace for which the module is designed and summary information about LEM sensors. The aim of the thesis is to design and construct a prototype module for current and voltage measurement within ? 1000 V and ? 50 A. These signals are to be output in the form of voltage 0 to ? 10 V with switching of filtered and unfiltered output. As a filter, a low pass filter with a 2.5 kHz cut-off frequency is used. Design includes: electrical connection, PCB and mechanical design of the cover and front panel of the producteng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectRealizace měřicího modulu,aktivního harmonického filtru,LEM čidlacze
dc.subjectImplementation of measuring module,active harmonic filter,LEM sensoreng
dc.titleRealizace měřicího modulu pro pracoviště aktivního harmonického filtrucze
dc.titleImplementation of measuring module for active harmonic filter workstationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-06-15
dc.contributor.refereeKobrle Pavel
theses.degree.disciplineTechnologické systémycze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record