Show simple item record

Radioactive Regions Detectiondc.contributor.advisorSmutný Vladimír
dc.contributor.authorCharvát Jan
dc.date.accessioned2017-06-07T09:42:43Z
dc.date.available2017-06-07T09:42:43Z
dc.date.issued2017-05-25
dc.identifierKOS-587865097305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68389
dc.description.abstractV této bakalářské práci, která je součástí projektu RadioRoSo, se věnujeme analýze odpadu z Magnoxových jaderných elektráren. Tyto elektrárny se nacházely především ve Velké Británii a byly provozovány v letech 1956 až 2015. Analyzovaný odpad se skládá především z kusů slitiny Magnox AL80. Dále v něm můžeme nalézt pružinky ze slitiny Nimonic 80A, které vykazují zvýšené úrovně radiace. Hlavním zdrojem radiace v pružinkách je rozpad Co-60, Ni-59 a Ni-63. Další druhy přítomné radiace jsou spojené s povrchovou kontaminací. Odpad je skladován pod vodou. Práce obsahuje výčet některých detektorů ionizujícího záření. Zaměříme zvláště na scintilační detektor NaI(Tl). Probrány budou ovšem i polovodičové, scintilační a ionizační detektory. Na závěr budeme simulovat výstup jednoho NaI(Tl) scintilačního detektoru. Tento detektor se bude nacházet nad kusy magnoxu, ve kterých budou ležet výše zmíněné pružinky. Simulace budou spíše ilustrativní z důvodu nepřesných informací o odpadu.cze
dc.description.abstractIn this bachelor thesis, which is a part of the project RadioRoSo, we examine and analyze waste from Magnox power plants. These power plants were mostly situated in the Great Britain and they were operated between 1956 and 2015. The analyzed waste mainly consists of pieces of Magnox alloy AL80. Springs from alloy Nimonic 80A are also present in the waste and they are considered to be highly radioactive. A main source of the radiation inside the springs is decay of Co-60, Ni-59, and Ni-63. The other radiation comes from surface contamination. The waste is stored under water. This thesis contains a list of particle detectors. We will take a closer look at NaI(Tl) scintillation detector. There will also be introduced semiconductor, scintillation, and ionization detectors. In the end, we will simulate an output of a single NaI(Tl) detector. This detector will be situated over the pieces of magnox, while the discussed springs will lay inside it. Simulations will rather be illustrative because of inaccurate information about the waste.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRadioaktivní odpad, radioaktivita, kobalt-60, swarf, magnoxcze
dc.subjectRadioactive waste, radioactivity, cobalt-60, swarf, magnoxeng
dc.titleDetekce radioaktivních oblastícze
dc.titleRadioactive Regions Detectioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-06-20
dc.contributor.refereeHůlka Jiří
theses.degree.disciplineRobotikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record