Show simple item record

Managing Time of Different-leveled Managers

dc.contributor.advisorCupalová Soňa
dc.contributor.authorKožušník David
dc.date.accessioned2017-04-25T17:39:36Z
dc.date.available2017-04-25T17:39:36Z
dc.date.issued2016-08-26
dc.identifierKOS-587864819305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68211
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje oblasti time managementu. V teoretické části jsou popsány prvky v řízení času, jeho historie, metody a nástroje. Obsahem praktické části je výzkum, který si klade za cíl porovnat schopnosti řízení času v jednotlivých manažerských úrovních a vysledovat, zda manažeři na vyšších pozicích si svůj čas zvládají plánovat lépe než manažeři na nižších úrovních.cze
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to define and study the importance of Time Management. The theoretical part covers elements of Time Management, its history and methods and tools of its use. The practical part consists of a research on the differences in the use of Time Management in various levels of management. Particularly whether higher level managers manage their time better than managers in lower jobs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectČas, manažer, management, řízení času, plány, cíle, priority, rozhodování, organizace, kontrola, komunikace, efektivita, nástroje, metody.cze
dc.subjectTime, Manager, Management, Time Managemnet, Plans, Goals, Priorities, The Decision-Making process, Organization, Controlling, Communication, Effectivity, Tools, Methodseng
dc.titleŘízení času manažerů různých úrovnícze
dc.titleManaging Time of Different-leveled Managerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeMynaříková Lenka
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record