Show simple item record

Cloud Break Procedure Implementation Concept for the Benešov Airport

dc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorHlusička Michal
dc.date.accessioned2017-04-25T17:38:32Z
dc.date.available2017-04-25T17:38:32Z
dc.date.issued2016-09-11
dc.identifierKOS-587338155605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68167
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá navržením postupu Cloud Break Procedure (CBP) pro Letiště Benešov. Cílem zavedení CBP je zvýšení využitelnosti letiště pro provádění kombinovaných VFR/IFR letů. Nejprve je popsán současný stav provádění kombinovaných letů z neřízených letišť a jeho nedostatky. Druhá kapitola se soustředí na možnosti řešení aktuální situace a navrhuje jako nejvhodnější variantu implementaci CBP. Hlavním předmětem této práce je návrh vlastního postupu CBP včetně konstrukce přiblížení a vymezení klíčových legislativních oblastí, které podmiňují zavedení CBP v reálném provozu. V závěru jsou zhodnoceny potenciální přínosy a případná omezení, které by implementace tohoto postupu na benešovském letišti přinesla.cze
dc.description.abstractThe dissertation deals with a design of a Cloud Break Procedure (CBP) concept and its implementation at the Benesov Airport. The aim of CBP implementation is an increase in airport accessibility for combined VFR/IFR flights. The current situation regarding the conducting of combined VFR/IFR flights and its drawbacks is described firstly. The second chapter focuses on possible solutions of current situation and suggests a CBP implementation as the most suitable option. The main subject of this dissertation is a proposal of a CBP concept including a design of the procedure and specification of key legislative conditions that need to be met for CBP implementation in actual operations. The potential benefits and possible restrictions of procedure implementation at the Benesov Airport are evaluated in the final chapter.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCloud Break Procedure, Letiště Benešov, PBN, GNSS, LNAV, přístrojové přiblížení, neřízené letiště, kombinované lety VFR/IFRcze
dc.subjectCloud Break Procedure, Benesov Airport, PBN, GNSS, LNAV, Instrument approach procedure, uncontrolled airport, combined VFR/IFR flightseng
dc.titleNávrh implementace Cloud Break Procedure na letišti Benešovcze
dc.titleCloud Break Procedure Implementation Concept for the Benešov Airporteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-01-23
dc.contributor.refereeMatyáš Roman
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record