Show simple item record

Measurement of Thermal Environment Conditionsdc.contributor.advisorZmrhal Vladimír
dc.contributor.authorPřibyl Jan
dc.date.accessioned2017-04-25T17:38:02Z
dc.date.available2017-04-25T17:38:02Z
dc.date.issued2017-01-13
dc.identifierKOS-595413607005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68148
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové klimatizační jednotky Robatherm a vnitřních tepelných zisků v měřicí komoře vytvářeny různé tepelně vlhkostní podmínky, které byly monitorovány všesměrovou sondou rychlosti DANTEC 54T21 a měřicím přístrojem ALMEMO 2890-9 vybaveného sadou teplotních a vlhkostních čidel. Výsledkem práce je grafické a tabulkové vyhodnocení ukazatelů tepelného komfortu pro jednotlivé ustálené stavy vnitřního prostředí měřicí komory, doporučení tří vybraných stavů pro měření v rámci měřicí úlohy v předmětu experimentální metody a návrh na optimalizaci podmínek měření v měřicí komoře.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with human's thermal comfort, factors that influence the thermal comfort and describes thermal comfort indicators PMV, PPD, PD and operative temperature. In the practical section various thermal and humidity conditions were created using air conditioning unit Robatherm and inner thermal gains of the measurement chamber, that were monitored by omnidirectional anemometer DANTEC 54T21 and measurement device ALMEMO 2890-9 equipped with range of thermal and humidity indicators. The outcome of the thesis is a graphical and tabular evaluation of thermal comfort indicators of particular steady conditions of interior environment of chamber, further recommendation of three selected conditions for measurement within the frame of experimental measurement exercise of course Experimental Methods and proposal for optimization of measurement condition in measurement chamber.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVnitřní prostředí, operativní teplota, tepelná pohoda, tepelný komfort, PMV, PPDcze
dc.subjectInternal enviroment, operative temperature, thermal comfort, PMV, PPDeng
dc.titleMěření parametrů vnitřního prostředícze
dc.titleMeasurement of Thermal Environment Conditionseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeKučera Miroslav
theses.degree.disciplineTechnika životního prostředícze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record