Show simple item record

Valvetrain testbed inovationdc.contributor.advisorEmrich Miloslav
dc.contributor.authorHübner Zdeněk
dc.date.accessioned2017-04-25T17:37:23Z
dc.date.available2017-04-25T17:37:23Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifierKOS-587864525405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68125
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje inovaci měřícího stanoviště určeného k měření ventilových rozvodů spalovacích motorů. Je provedena analýza výchozího stavu stanoviště. Na stanovišti jsou provedeny konstrukční změny, jsou připojena zařízení pro sběr dat a je vytvořen měřící program. Po naměření dat na zkoušeném vzorku je naprogramováno automatické zpracování dat a jsou vyhodnoceny výsledky měření. Na závěr jsou sepsány návrhy na další zlepšení měřícího stanoviště.cze
dc.description.abstractThis thesis is dedicated to the innovation of the engine valvetrain testbed. Initial state of the testbed is analyzed. Design changes of the testbed are made, data acquisition is connected and acquiring program is created. After measuring on the test sample the program for data processing is created and measurement results are evaluated. At the end further improvements of the testbed are suggested.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměření, ventilový rozvod, točivý moment, sběr dat, LabVIEW, cRIO, Eatoncze
dc.subjectmeasurement, valvetrain, torque, data acquisition, LabVIEW, cRIO, Eatoneng
dc.titleInovace stanoviště pro zkoušení ventilových rozvodůcze
dc.titleValvetrain testbed inovationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeLiškář Petr
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record