Show simple item record

Airborne sound insulation of lightweight building elements with structural connections

dc.contributor.advisorNováček Jiří
dc.contributor.authorHaken Jakub
dc.date.accessioned2017-04-25T17:36:24Z
dc.date.available2017-04-25T17:36:24Z
dc.date.issued2017-01-09
dc.identifierKOS-695600233605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68084
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vzduchovou neprůzvučností lehkých stavebních prvků, zejména jejím teoretickým stanovením a měřením. První část práce je obecně zaměřena na šíření zvuku v budovách, jeho druhy a působení na člověka. Obsahuje též přehled požadavků na lehké stavební konstrukce. Dále se práce zaměřuje na běžné lehké stavební prvky a na typické detaily jejich zabudování, včetně vlivu na akustiku. V druhé části je uveden postup výpočtu vzduchové neprůzvučnosti lehkých stavebních konstrukcí včetně uvedení používaných metod, a to jak u jednoprvkových, tak i u dvouprvkových konstrukcí. Hlavní část práce se věnuje laboratornímu měření a výpočtům neprůzvučnosti vybraných skladeb lehkých stavebních prvků, včetně jejich vzájemného porovnání.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is concerned with airborne sound insulation of lightweight building elements, especially its theoretical assessment and measurement. The first part of the thesis focuses on sound dispersion in buildings in general, sound types and and effect on a person. It also includes an overview of requirements for lightweight building constructions. Afterwards, the thesis focuses on common lightweight building elements and typical details of their installation, including the influence on acoustics. In the second part, the thesis states the airborne and sound insulation of lightweight building elements calculation procedure, including a statement of the methodology that is used, both within single-element and two-element constructions. The main part of the thesis is concerned with a laboratory measurement and sound insulation of selected lightweight building elements complexes calculation, including their mutual comparation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVzduchová neprůzvučnost, lehké stavební konstrukcecze
dc.subjectAirborne sound insulation, lightweight building constructioneng
dc.titleVzduchová neprůzvučnost lehkých stavebních prvků s mechanickými spojicze
dc.titleAirborne sound insulation of lightweight building elements with structural connectionseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-14
dc.contributor.refereeMeller Miroslav
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record