Show simple item record

Laboratory Simulation of Asphalt Mix Ageing and its Impact on Selected Functional Charakteristics

dc.contributor.advisorValentin Jan
dc.contributor.authorKotoušová Adriana
dc.date.accessioned2017-04-25T17:35:35Z
dc.date.available2017-04-25T17:35:35Z
dc.date.issued2017-01-05
dc.identifierKOS-695599937505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68052
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně posuzované metody simulovaného stárnutí a dosavadní poznatky simulovaného stárnutí asfaltových směsí. Poznatky byly získány z výzkumných prací prováděných v různých zemí, jejichž studie se zabývaly procesem stárnutí aplikovaného na asfaltové směsi a jeho vlivem na změny vybraných charakteristik asfaltové směsi. Praktická část je zaměřena na simulaci dlouhodobého stárnutí dvěma odlišnými způsoby, které jsou aplikované na několik různých typů zhutněných asfaltových směsí. Vliv procesu stárnutí byl zkoumán z pohledu změn mezerovitosti, modulu tuhosti získaného při různých teplotách, dále též z hlediska změny odolnosti asfaltové směsi proti šíření mrazové trhliny při zvolené teplotě 0 °C. Je zde uveden princip simulovaného stárnutí a zkoušení nezestárlých i zestárlých zhutněných asfaltových směsí. V závěru a vyhodnocení jsou shrnuty a porovnány výsledky z provedených typů zkoušek ovlivněných procesem stárnutí. Některé výsledky jsou vyjádřeny pomocí jednoduchého poměrového ukazatele - indexu stárnutí.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focuses on laboratory simulation of asphalt mix ageing and its impact on specific characteristics of these asphalt mixtures. The literature review was oriented mainly on laboratory simulation of asphalt mix ageing and current pieces of knowledge in the field of experimental simulation of asphalt mix ageing. Experience was obtained from research works done in different countries, whose studies involved the ageing process applied on asphalt mixtures and its impact on selected characteristics of an asphalt mixture. The practical part of this thesis is oriented on simulation of long-term ageing done by two different laboratory methods applied on several different types of compacted asphalt mixtures. Impact of ageing was researched on voids content, stiffness modulus determined at different temperatures, further resistance of asphalt mixture to crack propagation at test temperature of 0 °C. This part of the thesis describes the principle of ageing simulation and the testing of unaged and aged asphalt mixtures. The conclusions summarize and assess gained experimental results from different types of tests affected by ageing simulation. Some results were expressed by means of ageing index.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectindex stárnutí, stárnutí asfaltových směsí, modul tuhosti, odolnost vůči mrazové trhliněcze
dc.subjectageing index, asphalt mix ageing, stiffness modulus, the resistance to frost crackingeng
dc.titleLaboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristikycze
dc.titleLaboratory Simulation of Asphalt Mix Ageing and its Impact on Selected Functional Charakteristicseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-15
dc.contributor.refereeNeuvirt Václav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record