Show simple item record

Administrative buildings of government in Prague

dc.contributor.advisorMěšťanová Dana
dc.contributor.authorVrbická Martina
dc.date.accessioned2017-04-25T17:34:58Z
dc.date.available2017-04-25T17:34:58Z
dc.date.issued2017-01-07
dc.identifierKOS-695599925505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68029
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice umístění státních institucí, které sídlí v hlavním městě Praze buď v budovách ve vlastnictví státu či jiné státní instituce, nebo v budovách pronajatých od soukromých subjektů. Práce se dále zabývá řešením problému vysokých nákladů státu či státních institucí spojených s pronájmem administrativních prostor a také nákladů vynaložených na provoz, opravu a údržbu vlastních budov. Je zde upozorněno na problém umístění zaměstnanců jedné státní instituce v několika různých budovách po celé Praze. V diplomové práci je uveden možný způsob řešení této problematiky pomocí dislokace zaměstnanců do jediné budovy. Také je zde hledáno optimální řešení pomocí porovnání nákladů současného stavu s náklady navrhovaného komplexu administrativních budov.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is dedicated to the problematic of location of state institutions that are based in Prague, either in buildings in state ownership or any other state institution, or in buildings leased from private entities. The thesis also deals with the problem of high costs of state or state institutions related to lease of the office space and the cost of operating, repair and maintenance of their own buildings. There is highlighted the problem of placement of employees of a state institution in several different buildings throughout the Prague. In the thesis is presented a possible way of resolving this issue by dislocation of employees in a single building. This thesis is also focused on the search of optimal solutions by comparing of the current costs with the cost of the proposed complex of office buildings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStátní instituce, administrativní budovy, státní budovy, nestátní budovy, centrální registr administrativních budov (CRAB), provozní náklady, životní cyklus stavby, náklady na pořízení stavby, komplex administrativních budov, dislokace.cze
dc.subjectPublic institutions, administrative buildings, state buildings, non-state buildings, CRAB, operating costs, life cycle of building, acquisition costs of construction, a complex of administrative buildings, displacement.eng
dc.titleAdministrativní budovy pro státní instituce v hl. m. Prazecze
dc.titleAdministrative buildings of government in Pragueeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-06
dc.contributor.refereeTomek Aleš
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record