Zobrazit minimální záznam

Proposal measures to reduce operating costs of the chosen building

dc.contributor.advisorMacek Daniel
dc.contributor.authorPřibyl Marek
dc.date.accessioned2017-04-25T17:34:54Z
dc.date.available2017-04-25T17:34:54Z
dc.date.issued2017-01-02
dc.identifierKOS-695599924505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/68025
dc.description.abstractPráce se zabývá opatření pro snížení provozních nákladů vybrané budovy. V teoretické části je soustředěn pohled na teorii facility managementu, life cycle cost budov a stručné vysvětlení nejnákladnějších technických zařízení budov. Praktická část je zaměřena na dvě vybrané budovy, kterými jsou Národní technická knihovna a Kongresové centrum Praha. Na základě získaných dat je u těchto budov provedeno srovnání nákladů na m3 obestavěného prostoru, m2 zastavěné a celkové plochy. Dále je analyzován Life Cycle Cost obou budov a je porovnán. Kongresové centrum Praha je budova zprovozněná roku 1981 a Národní technická knihovna roku 2009, proto je výsledek značně ovlivněn stářím obou budov, kde činní rozdíl 28let. V závěru je popsán vlastní návrh na opatření snížení nákladů pro provoz vybraných budov.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on measures to reduce operating costs of the chosen building. The theoretical part mostly describes theory of facility management, building life cycle cost and briefly explans the most inefficient areas of HVAC. The practical part focuses on two selected buildings, which one of them is the National Technical Library and Prague Congress Center. Operating costs of these two buildings were compared based on gathered information raleted to enclosed area, floor area and total area. Life Cycle Cost of these two chosen buildings is also compared and evaluated. Outcome of this theses is affected due to quite different time period the Prague Congress Center and the National Technical Library were built in, the difference is as much as 28 years. Eventually, there is a proposal enclosed how to reduce the operating cost of the buildings mentioned above.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectFacility management, facility manager, life cycle cost, náklad, technické zařízení budov, výnos.cze
dc.subjectBuilding equipment, costs, Facility management, facility manager, life cycle cost, revenues.eng
dc.titleNávrh opatření pro snížení provozních nákladů vybrané budovycze
dc.titleProposal measures to reduce operating costs of the chosen buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-09
dc.contributor.refereeMěšťanová Dana
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam