Show simple item record

Reconstruction of the building services systems by Energy performace contracting ( EPC )

dc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorPávek Petr
dc.date.accessioned2017-04-25T17:33:20Z
dc.date.available2017-04-25T17:33:20Z
dc.date.issued2017-01-08
dc.identifierKOS-695599905205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67961
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řešením použití metodiky Energy Performance Contracting (EPC) pro rekonstrukci systému TZB a dalších úprav objektu Kongresového centra Praha za účelem úspor energií. Projekt EPC je popsán z pohledu organizace projektu a technického provedení. Blíže se zabývá zdroji tepla, projekčními předpoklady zdrojů tepla a ekonomickým průběhem, jak dílčích částí, tak i objektem jako celkem. Dále se zabývá zhodnocením toků tepla pomocí zobrazení Sankeyových diagramů s následným popisem specifik pro budovu tohoto typu. Zhodnoceny jsou i možnosti návrhů dalších opatření či účinnosti zdrojů tepla.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis concern with an Energy Performance Contracting (EPC) in building systems renewal and other improvements in Prague Congress centre for purpose of energy conservation achivement. The EPC is decribed from perspective of project management and technical solutions. It provided closer look at heat sources, detail design and economical aspects of component parts and the whole bulding as well Further, it is focused on evaluation of energy flow inside the facilitydisplayed by Sankey diagrams, together with description of specialities for this building type. The posibilities of further improvements of heat sources efficacy are also evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectEPC, energetický management,ekonomické zhodnocení,toky tepelné energie,Kongresové centrum Praha,úspory provozních nákladůcze
dc.subjectEPC,energy management,economical analysis,energy flow,Prague Congress Centre,heating operating costseng
dc.titleRekonstrukce systémů TZB metodou EPCcze
dc.titleReconstruction of the building services systems by Energy performace contracting ( EPC )eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeMatějíček Karel
theses.degree.disciplineBudovy a prostředícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeBudovy a prostředícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record