Zobrazit minimální záznam

Allergic Reaction in Prehospital Emergency Care

dc.contributor.advisorMajstr Jiří
dc.contributor.authorRichter Tomáš
dc.date.accessioned2017-02-28T09:03:03Z
dc.date.available2017-02-28T09:03:03Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-756292018905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67607
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce je srovnání postupů při léčbě alergické reakce a anafylaktického šoku v přednemocniční neodkladné péči posádkami zdravotnické záchranné služby s postupy doporučovanými odbornou literaturou, doporučeními z jednání Evropské rady pro resuscitaci a doporučeními České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Bakalářská práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. V teoretické části je definována alergická a anafylaktická reakce, její vznik, rozvoj, komplikace a souhrnný doporučený postup léčby. V praktické části jsou přepsané rozhovory se zdravotnickými záchranáři, kteří se v přednemocniční neodkladné péči setkali s alergickou reakcí či anafylaktickým šokem a popisují svůj odborný postup při léčbě. V závěru bakalářské práce je srovnáván postup zasahujících záchranářů s postupy, které jsou k léčbě doporučovány.cze
dc.description.abstractThe main aim of the Bachelor thesis is to compare the procedures in the treatment of allergic reactions and anaphylactic shock in pre-hospital emergency care carried out by an ambulance crew with the procedures recommended by professional literature, the recommendations of the meeting of the European Resuscitation Council and the recommendations of the Czech Medical Society of J. E. Purkyně. The thesis is divided to practical and theoretical parts. The theoretical part defines allergic and anaphylactic reactions, their origin, development, complications and general recommended course of treatment. The practical part includes transcribed interviews with paramedics, who experienced an allergic reaction or anaphylactic shock during a pre-hospital emergency care and describe their professional approach to the treatment. In the conclusion, there is a comparison of the procedure of attending paramedics with the procedures that are recommended for treatment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectalergická reakce, anafylaktický šok, alergie, přednemocniční neodkladná péčecze
dc.subjectallergic reaction, anaphylactic shock, allergic, prehospital emergency careeng
dc.titleAlergická reakce v přednemocniční neodkladné péčicze
dc.titleAllergic Reaction in Prehospital Emergency Careeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-09-15
dc.contributor.refereeVidunová Jana
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam