Show simple item record

Evaluation of Evacuation Range of Inhabitants in the Case of Extensive Floods to Describe Flood Area and Process of Evacuation for Specific Flood.dc.contributor.advisorLíbal Libor
dc.contributor.authorKotrč Michal
dc.date.accessioned2017-02-28T08:58:55Z
dc.date.available2017-02-28T08:58:55Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-587864793505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/67465
dc.description.abstractCílem práce bude zhodnocení rozsahu evakuace při povodni na řece Blanici v zájmovém území města Vlašim a zhodnocení vlivu protipovodňových opatření. Teoretická část se zabývá obecnou problematikou povodní, ochranou před povodněmi, integrovaným záchranným systémem, ochranou obyvatelstva a způsobem evakuace. Uvádí legislativní dokumenty, z nichž tato problematika vychází, a další nepřímo podporující legislativu. Vlastní práce obsahuje popis zájmového území, popis povodní v letech 2006 a 2013 a popis realizovaných protipovodňových opatření. Obsahuje vyhodnocení vlivu těchto opatření na rozsah evakuace při povodni v roce 2013 oproti povodni v roce 2006.cze
dc.description.abstractTarget of the bachelor project will be valuation of the range of evacuation during flood on the river Blanice in concerned teritory of city Vlašim and valuation of impact of recent anti-flood precautions. Theoretical part describes, in general, the topic of floods, floods protection, integrated rescue system, protection of inhabitants and the ways of evacuation. The legislative acts and other indirect legislative documents where the topic is described are presented in this part of project. The project itself includes description of concerned teritory, description of floods within 2006 and 2013 and description of used anti-floods precautions. The project includes valuation of these precautions on the range of evacuation during the flood in 2013 in comparison with the flood in 2006.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodeň, evakuace, povodňový plán, protipovodňová opatřenícze
dc.subjectFlood, evacuation, flood plan, anti-floods precautions.eng
dc.titleZhodnocení rozsahu evakuace obyvatelstva v případě rozsáhlých povodní.cze
dc.titleEvaluation of Evacuation Range of Inhabitants in the Case of Extensive Floods to Describe Flood Area and Process of Evacuation for Specific Flood.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeHalaška Jiří
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record