Zobrazit minimální záznam

The use, properties and regulation of cogeneration units

dc.contributor.advisorŠťastný Jiří
dc.contributor.authorKowala Jan
dc.date.accessioned2017-01-29T22:52:31Z
dc.date.available2017-01-29T22:52:31Z
dc.date.issued2017-01-09
dc.identifierKOS-695600030105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66877
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kogenerační výrobou, přehledem základních druhů kogeneračních jednotek, jejich výhodami a nevýhodami oproti oddělené výrobě a použitím v praxi. Druhá část je zaměřená na vysvětlení pojmu točivá redukce a její výhody. Jsou probrány základní způsoby řízení točivé redukce při kogenerační výrobě a uvedeny vztahy pro výpočet základních parametrů objemového parního stroje. Tyto základní metody jsou porovnány mezi sebou, uvedeny výhody a nevýhody. V závěru jsou tyto získané informace vyhodnoceny.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with cogeneration, an overview of the basic types of cogeneration units, their advantages and disadvantages compared to separate production and use in practice. The second part is dedicated to explaining the concept of rotating reduction and its benefits. Basic ways to control rotational reduction in cogeneration are discussed and formulas for calculating the basic parameters of the volume of the steam engine are included. These basic methods are compared with one another, their advantages and disadvantages are discussed, and in conclusion, the results are evaluated.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkogenerace, kogenerační jednotka, točivá redukce, regulace škrcením, regulace změnou otáčekcze
dc.subjectCogeneration, cogeneration unit, rotating reduction, throttle control, regulation of speed changeeng
dc.titleVyužití, vlastnosti a regulace kogeneračních jednotekcze
dc.titleThe use, properties and regulation of cogeneration unitseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKyncl Jan
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrických pohonů a trakcecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam