Show simple item record

Image Reconstruction Methods for Spatially Variant Imaging Systems

dc.contributor.advisorFliegel Karel
dc.contributor.authorMelechovský Tomáš
dc.date.accessioned2017-01-29T22:51:43Z
dc.date.available2017-01-29T22:51:43Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifierKOS-587865047005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66850
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá modelováním zkreslení prostorově variantním zobrazovacím systémem a následně rekonstrukcí takto zkresleného obrazu. Ke zkreslení a rekonstrukci jsou použity bodové rozptylové funkce vytvořené za pomocí Zernikových polynomů, kterými můžeme modelovat různé optické vady. V teoretické části je stručně popsána problematika prostorově variantních i invariantních zobrazovacích systémů, metoda SVOLA pro simulaci prostorově variantního zkreslení a také metody prostorově variantní dekonvoluce. Praktická část je věnována realizaci experimentu, ve kterém jsme nejprve simulovali prostorově variantní zkreslení a následně obrázek rekonstruovali pomocí vybraných algoritmů. Výsledkem je porovnání účinnosti těchto dekonvolučních algoritmů dle objektivních metrik.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with spatially variant imaging system modeling and subsequent reconstruction of this blurred image. Point spread functions used for blurring and reconstruction are created by using Zernike polynomials, which can model various optical aberrations. The theoretical part begins with a short problem description of spatially invariant and variant imaging systems. Afterwards the text describes SVOLA method for spatially variant blur simulation and also methods for spatially variant deconvolution (deblurring). The practical part is dedicated to our experiment, where spatially variant blur was simulated and then the image was reconstructed by using selected algorithms. As result, we have obtained performance comparision of these algorithms using objective measures.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectProstorově variantní systém, odšumování, dekonvoluce, MATLAB, SVOLA, Zernikovy polynomycze
dc.subjectSpatially variant system, deblurring, deconvolution, MATLAB, SVOLA, Zernike polynomialseng
dc.titleMetody rekonstrukce obrazu pro prostorově variantní zobrazovací systémycze
dc.titleImage Reconstruction Methods for Spatially Variant Imaging Systemseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePolák Ladislav
theses.degree.disciplineMultimediální technikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record