Show simple item record

Creation of Employee Evaluation Systemdc.contributor.advisorŠvecová Lenka
dc.contributor.authorSevera Daniel
dc.date.accessioned2016-10-17T09:42:50Z
dc.date.available2016-10-17T09:42:50Z
dc.date.issued2016-05-19
dc.identifierKOS-762049688905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/66576
dc.description.abstractCílem bakalářské práce Tvorba systému hodnocení zaměstnanců je analyzovat současný stav systému hodnocení zaměstnanců ve Společnosti X a na základě těchto informací navrhnout případná zlepšení. První část práce obsahuje shrnutí teoretických poznatků týkajících se hodnocení zaměstnanců a na ni navazující personální činnosti, kterou je odměňování. Druhá část práce se zaměřuje na charakteristiku Společnosti X, analýzu stávajícího systému hodnocení ve společnosti a samotnou tvorbu systému hodnocení s využitím metody vícekriteriálního rozhodování. Na základě obou částí bakalářské práce jsou navrhnuta zlepšení systému hodnocení ve Společnosti X.cze
dc.description.abstractThe aim of the Bachelor thesis Creation of employee evaluation system is to analyze current situation of evaluation system in the Company X and based on these information suggest possible improvements. The first part contents review of theoretical findings concerning to employee evaluation and following human resource activity, which is a remuneration. The second part focuses on the characteristics of Company X and analysis of the current evaluation system in the Company X and the very formation of the evaluation system using the method of multi-criteria decision. Based on both parts of the Bachelor thesis the improvement of evaluation system in Company X is suggested.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectTvorba systému hodnocení, systém hodnocení, hodnocení zaměstnanců, odměňování, vícekriteriální rozhodovánícze
dc.subjectCreation of the evaluation system, evaluation system, the evaluation of employees, remuneration, multi-criteria decisioneng
dc.titleTvorba systému hodnocení zaměstnancůcze
dc.titleCreation of Employee Evaluation Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-09-14
dc.contributor.refereeToth Daniel
theses.degree.disciplinePersonální management v průmyslových podnicíchcze
theses.degree.grantoroddělení ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record