Now showing items 41-60 of 246

  • Vývoj výuky ekonomických oborů na ČVUT jako odraz sociálně - ekonomických změn 

   Author: Studihrad Lukáš; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Savický Nikolaj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Práce popisuje rozvoj vysokoškolského vzdělávání v oboru ekonomie od konce 19. století do první poloviny 20. století. Je reflektován proces vzniku a vývoje první vy-soké školy s obchodním vzděláváním, tedy Vysoké školy ...
  • Optimalizace procesů projektové kanceláře 

   Author: Hanzalová Monika; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-17)
   Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu projektové kanceláře ve vybrané společnosti. Cílem práce je prostřednictvím analýzy identifikovat problémy a navrhnout změny v procesech projektové kanceláře, které ...
  • Optimalizace procesů skladu pro distribuci léčiv 

   Author: Mazánek Filip; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Kostelencová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-18)
   Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu optimalizace firemních procesů v návaznosti na tvorbu požadavků pro nový informační systém. V teoretické části jsou uvedena východiska, která jsou nezbytná pro vytvoření optimalizace. ...
  • Hodnocení efektivnosti investičního projektu. 

   Author: Hoch Tomáš; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Cipovová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tématem bakalářské práce je hodnocení efektivnosti investičního projektu do nákupu komerční nemovitosti pro konkrétní podnik, společnost SVÚM reality s.r.o. Hlavní činností společnosti je pronájem komerčních nemovitostí, ...
  • Optimalizece business procesů virtuální infrastruktury firmy Gemalto s.r.o. 

   Author: Sedláček Ondřej; Supervisor: Kaiser Jiří; Opponent: Zralý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
   Tato práce řeší optimalizaci podnikových procesů spojených se správou virtualizační infrastruktury. Praktická část je zaměřena na popis teoretických základů, potřebných pro orientaci v dané problematice. Praktická část ...
  • Hodnocení efektivnosti investice 

   Author: Valenta Pavel; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-30)
   Cílem této diplomové práce je zhodnotit investici do rekonstrukce historické nemovitosti a následného provozu jako nájemné ubytování, a dát investorovi doporučení, zda projekt realizovat. V první části práce autor zpracovává ...
  • Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji 

   Author: Macková Nelly; Supervisor: Koťátková Stránská Pavla; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Předmětem diplomové práce "Analýza a komparace zadluženosti obcí v Moravskoslezském kraji" je zhodnotit zadluženost vybraných obcí a následně je mezi sebou porovnat. První část práce představuje základní teoretické pojmy ...
  • Stanovení hodnoty podniku, Beznoska s.r.o. 

   Author: Bláhová Barbora; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Knopp Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce je zpracována na téma ocenění podniku Beznoska, s.r.o. Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti ke dni 15. 4. 2018. Práce je rozčleněna na dvě části: teoretickou část a praktickou část. ...
  • Stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a.s. 

   Author: Baráthová Barbora; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku DELONG INSTRUMENTS a. s. pro externího investora s využitím vybraných výnosových metod k datu 13. 4. 2018. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů ...
  • Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku 

   Author: Červenka Tomáš; Supervisor: Zralý Martin; Opponent: Pomahač Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této diplomové práci nazvané Procesní řízení výrobního podniku s důrazem na řízení hospodářského výsledku lze nalézt komplexní a integrovanou soustavu manažerských nástrojů, jejichž výstupem je kalkulační vzorec s ...
  • Analýza a prognóza regionálního ukazatele náhrady zaměstnancům 

   Author: Davidová Monika; Supervisor: Pošta Vít; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Diplomová práce se zabývá analýzou mezd a platů v krajích České republiky v letech 1995-2016. Detailní analýza vývoje průměrných výdělků je provedena za pomoci dílčích ekonomických ukazatelů. Mezi ně je zařazen index ...
  • Stanovení hodnoty firmy Mondi Bags Štětí a.s. 

   Author: Zelenková Nikola; Supervisor: Čámská Dagmar; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty firmy Mondi Bags Štětí a.s. pro benchmarking a budoucí účely, a to k 27. 4. 2018. Práce je koncipována do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část práce se zaměřuje ...
  • Řízení hodnoty společnosti Byte -Transit - Continent s.r.o. 

   Author: Parnukhaeva Aiana; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Krajčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovit hodnotu společnosti Byte-Transit-Continent LLC pro potenciálního externího investora a způsoby, které mohou vést ke zvýšení hodnoty společnosti. Práce je rozdělena do teoretické a praktické ...
  • Stanovení hodnoty podniku Ekomor s.r.o. 

   Author: Donát Jakub; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Jindřichovská Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku EKOMOR, s.r.o., který se zabývá technologiemi povrchových úprav kovů a výrobou a prodejem těchto zařízení. Účelem této práce je stanovení hodnoty podniku pro potřeby ...
  • Stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. 

   Author: Dvořák Milan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Maialeh Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je stanovení hodnoty podniku Decoleta, a.s. ke dni 1.5.2018 pro potenciálního externího investora. Obsahem teoretické části jsou zá-kladní pojmy spojené s oceňováním podniku, nutné postupy při ...
  • Cost Benefit Analýza Prevence Dekubitů 

   Author: Rück Jan; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Koťátková Stránská Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Hlavním cílem práce je nákladově zhodnotit Cost/Benefit analýzou dvě metody prevence dekubitů a určit, která je výhodnější pro použití ve Fakultní nemocnici Motol. Na skupině 31 pacientů postižených dekubitem byla provedena ...
  • Kontinuita a dlouhověkost ekonomicko-manažerských oborů na ČVUT 

   Author: Zárubová Lucie; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Savický Nikolaj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem práce je přiblížit historii výuky ekonomických oborů na ČVUT, konkrétně historii fakulty ekonomicko-inženýrské na ČVUT v Praze, která vznikla r. 1952 pro potřeby socialistické společnosti. Během let jejího fungování ...
  • Inovační projekt: Finance a ceniny v retailovém podniku Ahold CZ, a.s. 

   Author: Veselý Ondřej; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Junaštíková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Teoretická část diplomové práce s názvem "Inovační projekt: Ceniny v retailovém podniku" se zabývá vymezením problematiky inovačního projektu zaměřeného na krátkodobý finanční majetek - ceniny v maloobchodním podniku. ...
  • Ekonomická analýza životního cyklu produktu 

   Author: Vaňková Michaela; Supervisor: Vlachý Jan; Opponent: Kozár Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je ekonomické porovnání dvou vzájemně zastupitelných produktů. Práce přechází od teoretického základu k praktickému řešení. Zkoumané produkty jsou hydraulické agregáty, které mají stejnou funkci, ...
  • Řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV- Plast a.s. 

   Author: Vaněček Viktor; Supervisor: Scholleová Hana; Opponent: Olbrecht Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení pracovního kapitálu ve společnosti FV ? Plast, a.s. jako celku, ale i po jednotlivých složkách. V teoretické části je objasněna teoretická problematika řízení pracovního ...